Op dinsdag 8 juli zal arts Janpaul Mossink aan afgevaardigden van de gemeenteraad vragen stellen over het beleid van de gemeente Amersfoort inzake de plaatsing van UMTS-masten. De vragen richten zich niet specifiek op de eventuele komst van een UMTS-mast in Hoogland, maar op het gemeentelijk plaatsingsbeleid in het algemeen. De bijeenkomst is openbaar. Let op: gewijzigd tijdstip.

Doel van de vragen is om meer helderheid te krijgen over het beleid van Amersfoort inzake de plaatsing van UMTS-masten en de initiatiefnemers (omwonenden Sportlaan Hoogland) hopen af te dwingen dat er terughoudender wordt omgegaan met de plaatsing van UMTS-masten in de gemeente Amersfoort.
Vervolgens hopen ze de gemeenteraad voor hun standpunt te winnen dat de straling van UMTS-masten schadelijke gezondheidsgevolgen heeft, waardoor wellicht de plaatsing van de 37,5 meter hoge mast aan de Sportlaan kan worden voorkomen. Het besluit van de gemeenteraad hierover wordt na de zomervakantie verwacht.
De gemeente Amersfoort heeft eerder gezegd zich te beroepen op Zwitsers onderzoek, waaruit blijkt dat de straling geen schadelijke invloeden heeft. Bij dit onderzoek zijn de proefpersonen echter slechts 45 minuten blootgesteld aan de straling.
Bovendien zijn er ook onderzoeken die het tegengestelde aantonen.
Initiatiefnemers nodigen iedereen uit om de bijeenkomst bij te wonen.
Let op het gewijzigde tijdstip:

dinsdag a.s. van 19.00 tot 19.45 uur in de Molendijkzaal in het gemeentehuis van Amersfoort.

Tekst: Lutske Bonsma