De gemeente Amersfoort heeft een vergunning afgegeven voor de plaatsing van een 40 meter hoge UMTS-mast aan de Sportlaan in Hoogland.

Veel antennes voor mobiel telefoonverkeer kunnen zonder vergunning van de gemeente worden geplaatst, bijvoorbeeld op daken. Dat geldt niet voor plaatsing op het dak van een schoolgebouw of sportvereniging. Moet er voor de plaatsing van een antenne wel een bouwaanvraag worden gedaan, dan toetst de gemeente dit aan het bestemmingsplan. Wil de gemeente in strijd met het bestemmingsplan een vergunning verlenen, zoals het geval is bij de Sportlaan in Hoogland, dan wordt de bouwaanvraag voor een antennemast o.a getoetst aan stedenbouwkundige- en landschappelijke uitgangspunten en welstandaspecten. Zo wordt de antenne bij voorkeur in het buitengebied geplaatst, langs de snelweg of op een andere manier op afstand van woningen.

De gemeente Amersfoort heeft besloten toestemming te geven aan de plaatsing van de UMTS-mast aan de Sportlaan en moet daarom de ontwerpontheffing en ontwerpbouwvergunning in de Stadsberichten publiceren, zodat inwoners mondeling en schriftelijk hun reactie kunnen geven.

Binnenkort verschijnt de bovengenoemde publicatie in de Stadsberichten van huis-aan-huiskrant Amersfoort Nu. Vanaf het moment van publicatie heeft iedereen zes weken de tijd om bezwaar in te dienen tegen de vrijstelling op het bestemmingsplan en het verlenen van de bouwvergunning.

Tegenstanders van de plaatsing van de UMTS-mast beraden zich op acties. Zodra hierover meer bekend is, kunt u dat lezen op de VDH-website.