Commissies

Een aantal commissies houdt zich bezig met onderwerpen op specifieke beleidsterreinen. De commissieleden ondersteunen het bestuur met raad en daad. Elke commissie kent een voorzitter die afkomstig is uit het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland.

Commissie Verkeer

De Verkeerscommissie Hoogland is een fusie van de voormalig verkeersafdeling van het WijkBewonersTeam (WBT) en de toenmalige verkeerscommissie van de VDH. In de commissie hebben ook de ondernemers een vertegenwoordiging (die overigens allen lid zijn van de VDH).

De verkeerscommissie houdt zich in de breedste zin van het woord bezig met het verkeer in Hoogland, zoals de inrichting van het straatmeubilair, de verkeersveiligheid, het tegengaan sluipverkeer, etc. De verkeerscommissie is vraagbaak voor de inwoners van Hoogland en sparringpartner van de afdeling verkeer van de gemeente. De commissie komt regelmatig bij elkaar om lopende zaken te bespreken.

Voorzitter: Angeliek Noortman
Secretaris: Hans van Westerlaak

Leden

 • Rosan Kreijne
 • Maaike Brundel
 • Timo Blom
 • Carla van den Does
 • Koos Dirksen
 • Erwin Hermsen (namens de gemeente Amersfoort)

Commissie Communicatie, PR en ledenwerving

Bij de commissie Communicatie zijn vacatures. De leden van deze commissie verzorgen deze website, de Twitterpagina en de Facebookpagina van de VDH. Daarnaast coördineert de commissie de acties rond ledenwerving en de commissie verzorgt -namens de VDH- ook de overige publiciteit.

Voorlopig is er een redactie gevormd die de berichtgeving op de website verzorgt:

 • Eline Rijnja (bestuurslid)
 • Gerard Oonk
 • Gerrit Pruim

De redactie is te bereiken via: redactie@dorpsbelangenhoogland.nl

Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen

Voorzitter: Yvonne van Norden
Secretaris: Jan Bijvank

Leden

 • Gerard Noortman
 • Han Eijbergen
 • Piet Hilhorst
 • Eline Rijnja

Commissie Cultuur en Welzijn

Voorzitter: Kor van den Hoek
Secretaris: vacant

Leden: vacant