Commissies

Om het bestuur te ondersteunen is er een aantal commissies ingericht die zich bezig gaan houden op specifieke beleidsterreinen. Elke commissie kent een voorzitter die afkomstig is uit het bestuur van de VDH.

Commissie Verkeer

De Verkeerscommissie Hoogland is een fusie van de voormalig verkeersafdeling van het WBT en de toenmalige verkeerscommissie van de VDH. In de commissie hebben ook de ondernemers een vertegenwoordiging (die overigens lid zijn van de VDH). De verkeerscommissie houdt zich in de breedste zin van het woord bezig met het verkeer in Hoogland, inrichting van het straatmeubilair, verkeersveiligheid, tegengaan sluipverkeer etc. De verkeerscommissie is vraagbaak voor de burgers van Hoogland en sparringpartner van de afdeling verkeer van de gemeente. De commissie komt regelmatig bij elkaar om lopende zaken te bespreken.

Voorzitter: Angeliek Noortman
Secretaris: Hans van Westerlaak

Leden

 • Rosan Kreijne
 • Maaike Brundel
 • Timo Blom
 • Jan de Kreij
 • Carla van den Does
 • Koos Dirksen
 • Edwin Hermsen

Commissie Communicatie, PR en ledenwerving

De commissie Communicatie is vacant,  zij verzorgt onder meer deze website, de Twitterpagina en de Facebookpagina.
Daarnaast coördineert de commissie de acties rond ledenwerving en treedt de commissie namens de VDH naar buiten door onder meer persberichten te verzorgen.

Voorlopig is er een Redactieraad gevormd die de berichtgeving op de website verzorgd:

 • Gerard Oonk
 • Gerrit Pruim
 • Jan Bijvank

Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen

Voorzitter: Yvonne van Norden

Secretaris: Jan Bijvank

Leden

 • Gerard Noortman
 • Han Eijbergen
 • Piet Hilhorst
 • Eline Rijnja

Commissie Cultuur en Welzijn

Voorzitter: Eline Rijnja

Secretaris: vacant

Leden:

vacant

Commissie Duurzaamheid

Doel van de commissie Duurzaamheid:

 • Duurzame initiatieven stimuleren
 • Te komen tot zonnepanelen op publieke en private gebouwen

De commissie is opgeheven, wegens te weinig actieve leden.

Enkele leden hebben hierop de energie coöperatie Zon op Hoogland opgericht, deze coöperatie valt niet onder de verantwoordelijkheid van de VDH.