Onlangs is er een rapport verschenen waarin een analyse gemaakt is van de toestand van het zwembad in Hoogland en van het Bosbad. rapport zwembad Hoogland en bosbad

In deze analyse wordt aangegeven dat het zwembad Hoogland ‘op’ is. Hoewel het bad goed onderhouden is en er pas nog een nieuw plafond is aangebracht moet er het een en ander aan gebeuren.

Er zijn in feite drie opties:

  1. Onderhoud plegen en de zaak laten zijn zoals het is
  2. Grootschalige renovatie en eventueel uitbreiding van het bad
  3. Nieuwbouw

De VDH is voor nieuwbouw. Maar dan wel een nieuw bad in Hoogland. Wat de VDH betreft is de locatie, mits die in Hoogland is, bespreekbaar.

Inmiddels zijn er gesprekken geweest met het bestuur van de VV Hoogland en de TCH om hierin gezamenlijk op te trekken.

De VDH organiseert op 26 mei een publiek debat Omgevingsplan Hoogland. Tijdens dit debat is ook de locatie van het zwembad aan bod gekomen.

Inmiddels heeft de Raad besloten dat er een participatieproject opgestart dient te worden. De VDH heeft aangeboden daarbij te helpen.  Daartoe is een eerste gesprek geweest. De gemeente wil nu eerst een procesbegeleider aanstellen en dan verder gaan met het proces.

Wordt vervolgd…