Nadat het College van B&W en de Gemeenteraad had besloten dat er een nieuw zwembad moet komen en wel in Hoogland, is er een klankbordgroep opgericht om met de gemeente na te denken over wat er voor dat nieuwe zwembad nodig is en waar het zou kunnen komen.

De klankbordgroep bestaat uit de verenigingen die gebruik maken van het zwembad: De Reddingsbrigade, Zwemvereniging Hoogland, ZPC-Waterpolo. Daarnaast zit de SRO als beheerder in de klankbordgroep en is ook de gemeente vertegenwoordigd met ambtenaren vanuit verschillende afdelingen. Tenslotte zijn de bewoners van Hoogland vertegenwoordigd door het Dorpsteam en door de VDH.

Begin 2021 is er een rapport verschenen waarin een analyse gemaakt is van de toestand van het zwembad in Hoogland en van het Bosbad. Rapport zwembad Hoogland en bosbad

In deze analyse wordt aangegeven dat het zwembad Hoogland ‘op’ is. Hoewel het bad goed onderhouden is en er pas nog een nieuw plafond is aangebracht moet er het een en ander aan gebeuren.

Er zijn in feite drie opties:

  1. Onderhoud plegen en de zaak laten zijn zoals het is
  2. Grootschalige renovatie en eventueel uitbreiding van het bad
  3. Nieuwbouw

De VDH is voor nieuwbouw. Maar dan wel een nieuw bad in Hoogland. Wat de VDH betreft is de locatie, mits die in Hoogland is, bespreekbaar.

Hieronder staan de meest recente artikelen over de ontwikkelingen rond het zwembad.

Ook de gemeente heeft een pagina op haar site ingericht over het nieuwe zwembad. Via deze link kunt u daar ook informatie volgen

  • Foto zwembad Hoogland door Gerard Oonk

Klankbordgroep Zwembad Hoogland ziet langzaam vooruitgang

20 januari 2024|Reacties uitgeschakeld voor Klankbordgroep Zwembad Hoogland ziet langzaam vooruitgang

Nadat het College van B&W en de Gemeenteraad hadden besloten dat er een nieuw zwembad moet komen en wel in Hoogland, is er een klankbordgroep opgericht om met de gemeente na te denken over wat ...

  • Foto zwembad Hoogland door Gerard Oonk

Wethouder: nieuwe zwembad in Hoogland komt op nieuwe plek

24 mei 2023|Reacties uitgeschakeld voor Wethouder: nieuwe zwembad in Hoogland komt op nieuwe plek

Hoogland krijgt een nieuw zwembad. Dat komt op een nieuwe, nog te bepalen locatie en vervangt het oude bad aan de Sportlaan. Dat besloot de gemeenteraad van Amersfoort op dinsdag 9 mei 2023. Op een ...

Raadspeiling zwembad Hoogland 18 oktober ging niet door

14 oktober 2022|Reacties uitgeschakeld voor Raadspeiling zwembad Hoogland 18 oktober ging niet door

Bij het onderzoek naar de toekomst van zwembad Hoogland zijn er al diverse informatiebijeenkomsten gehouden. Naast de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland en het Dorpsteam zijn ook de gebruikers van het zwembad en de buurtgenoten betrokken bij ...

  • Foto zwembad Hoogland door Gerard Oonk

Gemeenteraad beslist over nieuw zwembad in Hoogland

1 juli 2022|Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad beslist over nieuw zwembad in Hoogland

Het zwembad aan de Sportlaan moet worden vernieuwd. De gemeenteraad kan binnenkort kiezen uit meerdere voorstellen. Het huidige gebouw is meer dan 40 jaar oud en afgeschreven. Het voldoet niet meer aan de eisen die ...

Nieuwe bewonersbijeenkomst Zwembad Hoogland

24 juni 2022|Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe bewonersbijeenkomst Zwembad Hoogland

Op donderdag 30 juni vindt er Dorpshuis De Neng een tweede informatiebijeenkomst plaats over de stand van zaken rond het zwembad Hoogland. Uit een onderzoek is gebleken dat het zwembad ‘op’ is. Er wordt nu ...

Renovatie of nieuwbouw zwembad Hoogland

21 april 2022|Reacties uitgeschakeld voor Renovatie of nieuwbouw zwembad Hoogland

Zoals we al eerder schreven: zwembad Hoogland is aan renovatie toe. Naast renovatie op de huidige plek, is het ook denkbaar dat er op de huidige locatie of een andere plek in/rond Hoogland een nieuw ...