De Vereniging Dorpsbelangen heeft -net als alle stichtingen, verenigingen en coöperaties-  statuten opgesteld en bij de notaris laten vastleggen. Onze statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan een organisatie. Ze geven aan wat onze doelstelling is en hoe we die doelstelling willen bereiken. De statuten maken ook inzichtelijk hoe onze vereniging wordt bestuurd en is ingericht.

De statuten zijn in 2013 herzien en door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) is vanaf november 1984 actief. Daarvoor kende Hoogland een Dorpsraad, die na de annexatie van Hoogland in 1974 is opgericht. De VDH is de wettelijke opvolger van deze Dorpsraad.


De meest recente versie van onze statuten kunt u hier downloaden: statuten dd 24 juli 2013.