Net zo als alle Stichtingen, Verenigingen en Coöperaties heeft onze Vereeniging ook statuten opgezet en bij de notaris laten vastleggen. Onze statuten zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) is in november 1984 opgericht. Daarvoor kende Hoogland een Dorpsraad, die na de annexatie van Hoogland in 1974 is opgericht. De VDH is de wettelijke opvolger van deze Dorpsraad.

Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan een organisatie. Het geeft aan wat onze doelstelling is en hoe we die doelstelling willen bereiken. Daarnaast geven de statuten de manier aan hoe onze vereniging wordt bestuurd en verder is ingericht

De staturen zijn in 2013 herzien en toen door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.

Deze statuten kunt u hier downloaden: statuten dd 24 juli 2013