Enige maanden geleden was er sprake van dat er op het terrein van de Tennisvereniging Hoogland een grote UMTS mast geplaatst zou worden. Deze plaatsing riep veel weerstand op, niet alleen bij de Het bestuur van de tennisvereniging besloot onder druk van leden en omwonenden uiteindelijk geen toestemming te geven voor een plaatsing op hun park, hoewel zij daardoor extra inkomsten misliepen. Om een goede dekking te verkrijgen voor de mobiele bellers zou de mast dan buiten het park in de wijk geplaatst moeten worden.
Hiertegen was eveneens veel verzet, met name door de actiegroep van bewoners die inmiddels in het geweer waren gekomen. Zij deelden flyers uit in de wijk rondom het tennispark, waarin zij de mogelijke nadelen ten aanzien van de gezondheid door de straling van de masten aangaven. In het buitenland zijn diverse onderzoeken geweest waarin de straling werd aangewezen als mogelijke oorzaak van misse­lijkheid en hoofdpijn e.d. Om die reden wordt in een aantal steden in ons land de plaatsing van UMTS antennemasten tegengehouden.

Op de hoorzitting met de gemeente werd besloten de plaatsing van dit type masten voorlopig uit te stellen en af te wachten wat de uitslag zou zijn van lopende onderzoeken. Wel zullen kleinere masten geplaatst mogen worden, daar deze niet meldingsplichtig zijn. Overigens staan in ons land reeds honderden kleinere UMTS antennes. Zolang wij onze mobieltjes met extra uitgebreide voorzieningen voor beeld en geluid willen aanschaffen, moeten wij ook accepteren dat hiervoor extra antennes geplaatst dienen te worden. Dus dan maar weer terug naar onze ouder­wet­se mobiele telefoontjes en dus geen foto’s verzenden?

Tekst: Rolf van Heel