Amersfoort groeit omdat het voor veel mensen een aantrekkelijke plek is om te wonen, te werken en te recreëren. En vanwege economische ontwikkelingen, klimaatverandering en energietransitie zal de stad op verschillende plekken ingrijpend veranderen. Tegelijkertijd willen we de kwaliteiten van onze stad behouden en versterken en willen we een inclusieve stad zijn, een stad waar mensen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. In de Omgevingsvisie komen deze doelstellingen en ontwikkelingen bij elkaar in één visie voor de ontwikkeling van de stad. De visie geeft richting aan alle keuzes over het gebruik en de inrichting van de ruimte in de stad.

Ontwerp omgevingsvisie.
Het college heeft op dinsdag 20 december 2022 besloten dat deontwerp omgevingsvisie vanaf eind januari 2023 ter inzage gelegd kan worden. Het ter inzage leggen start nadat op 17 januari de gemeenteraad is geïnformeerd.

Ontwerp Omgevingsvisie Amersfoort

In Hoogland West komen verschillende belangen bij elkaar, zoals landbouw, recreatie en natuur. Soms botst dat. Om in de komende vijf jaar een aantal concrete acties te kunnen uitvoeren die ervoor zorgen dat deze belangen beter samengaan, heeft de gemeente Amersfoort aan Bureau BUITEN gevraagd een gebiedsagenda voor Hoogland West te maken.

In de gebiedsagenda wordt aangeven hoe in Hoogland West verschillende functies als landbouw, natuur, recreatie in harmonie met elkaar kunnen bestaan en welke acties we de komende 5 jaar samen kunnen oppakken. Eind 2022 was er een bijeenkomst voor alle bewoners, ondernemers en verenigingen uit Hoogland-West

De presentatie vindt je hier: Bewonerspresentatie Hoogland