Huishoudelijk reglement

Om te laten zien hoe we in de VDH met elkaar omgaan en hoe we de statuten toepassen kent de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland een Huishoudelijk Reglement.

U vindt hier het Huishoudelijk Reglement >