Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement wordt beschreven hoe we bij de Vereniging Dorpsbelangen met elkaar willen omgaan en hoe we de statuten toepassen.


U vindt hier het Huishoudelijk Reglement.