In het kader van de huidige klimaatproblematiek is het duidelijk dat we van fossiele brandstoffen af moeten en dat we meer gebruik moeten maken van duurzame, goede energie.

Die energie kunnen op verschillende manieren gewonnen worden. Energie uit Zon en uit Windzijn vooralsnog de meest logische.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland is dan ook zeker voor de winning van duurzame, groene energie. Bijvoorkeur door Zon op Dak, maar ook zonnevelden of windturbines wijzen we niet af.

Natuurlijk gaat het dan om de locatie waar zonnevelden of windturbines moeten komen. Eén van de mogelijkheden die de Gemeente Amersfoort blijft noemen zijn de twee windmolens op industrieterrein Isselt.

Een onbegrijpelijke keuze vindt de VDH. De gevolgen van deze windmolens zijn merkbaar in Hoogland-West tot in de kern van het dorp Hoogland. Temeer onbegrijpelijk omdat expliciet gesteld is dat er In hoogland-West geen plaats is voor Windturbines. Waarom dan windmolens op een plaats waar de gevolgen merkbaar zijn in datzelfde Hoogland-West?

Informatie over deze gevolgen en de laatste informatie van het College aan de Raad vindt u hier. (Raadsinformatiebrief 109)

Hier de milieueffect rapportage (MER): Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Windturbines de Isselt

En de bijlagen:

Bijlage_1_bij_Raadsinformatiebrief_2022-109_Haalbaarheidsanalyse_Energiehub_A28,_knelpuntenanalyse_wind-_en_zonlocaties_Regio_Amersfoort

Bijlage_2_bij_Raadsinformatiebrief_2022-109_Brief_aan_provincie_Utrecht_Winddossier

Bijlage_3_bij_Raadsinformatiebrief_2022-109_Brief_aan_gemeente_Soest_over_windlocatie_Isselt

Bijlage_4_bij_Raadsinformatiebrief_2022-109_Haalbaarheidsstudie_windenergie_Poort_van_Amersfoort

Bijlage 5 bij Raadsinformatiebrief 2022-109 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Windturbines De Isselt Amersfoort

Bijlage 6 bij Raadsinformatiebrief 2022-109 Bijlagen bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Windturbines De Isselt Amersfoort

Bijlage 7 bij Raadsinformatiebrief 2022-109 Bijlagen bij akoetisch- en slagschaduwonderzoek en vormvrije m.e.r.-beoordeling Windturbines De Isselt Amersfoort

 

Rapport over windluwe omgeving:

windluw