[onderaan deze pagina staan onze meest recente artikelen over de windturbines op Isselt]

In het kader van de huidige klimaatproblematiek is het duidelijk dat we van fossiele brandstoffen af moeten en dat we meer gebruik moeten maken van duurzame, goede energie.

Die energie kunnen op verschillende manieren gewonnen worden. Energie uit Zon en uit Wind zijn vooralsnog de meest logische.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland is dan ook zeker voor de winning van duurzame, groene energie. Bijvoorkeur door Zon op Dak, maar ook zonnevelden of windturbines wijzen we niet af.

Natuurlijk gaat het dan om de locatie waar zonnevelden of windturbines moeten komen. Eén van de mogelijkheden die de Gemeente Amersfoort blijft noemen zijn de twee windmolens op industrieterrein Isselt.

Een onbegrijpelijke keuze vindt de VDH. De gevolgen van deze windmolens zijn merkbaar in Hoogland-West tot in de kern van het dorp Hoogland. Temeer onbegrijpelijk omdat expliciet gesteld is dat er in Hoogland-West geen plaats is voor Windturbines. Waarom dan windmolens op een plaats waar de gevolgen merkbaar zijn in datzelfde Hoogland-West?

Informatie over deze gevolgen en de laatste informatie van het College aan de Raad vindt u hier. (Raadsinformatiebrief 109)

Hier de milieueffect rapportage (MER): Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Windturbines de Isselt

En de bijlagen:

Bijlage_1_bij_Raadsinformatiebrief_2022-109_Haalbaarheidsanalyse_Energiehub_A28,_knelpuntenanalyse_wind-_en_zonlocaties_Regio_Amersfoort

Bijlage_2_bij_Raadsinformatiebrief_2022-109_Brief_aan_provincie_Utrecht_Winddossier

Bijlage_3_bij_Raadsinformatiebrief_2022-109_Brief_aan_gemeente_Soest_over_windlocatie_Isselt

Bijlage_4_bij_Raadsinformatiebrief_2022-109_Haalbaarheidsstudie_windenergie_Poort_van_Amersfoort

Bijlage 5 bij Raadsinformatiebrief 2022-109 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Windturbines De Isselt Amersfoort

Bijlage 6 bij Raadsinformatiebrief 2022-109 Bijlagen bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Windturbines De Isselt Amersfoort

Bijlage 7 bij Raadsinformatiebrief 2022-109 Bijlagen bij akoetisch- en slagschaduwonderzoek en vormvrije m.e.r.-beoordeling Windturbines De Isselt Amersfoort

Rapport over windluwe omgeving:

windluw

Hieronder vindt u onze meest recente artikelen over de ontwikkelingen rond de windturbines op Isselt.

  • Kaart met daarop de reikwijdte van twee windturbines

Platform Stop Windpark Isselt organiseert flyer-actie

8 februari 2024|Reacties uitgeschakeld voor Platform Stop Windpark Isselt organiseert flyer-actie

Het platform Stop Windplan Isselt organiseert eind deze maand een grootschalige flyer-actie. Hierbij worden omwonenden en bedrijven uit het Soesterkwartier, Hoogland(-West), De Isselt, Schothorst en Soest uitgenodigd zich aan te melden voor het ontvangen van ...

  • Foto van twee windmolens met rood kruis er doorheen

Stop Windplan Isselt – stand van zaken

20 december 2023|Reacties uitgeschakeld voor Stop Windplan Isselt – stand van zaken

Het college van B&W van Amersfoort wil twee windturbines van elk 210 meter hoog realiseren. De molens zouden een plek moeten krijgen op Isselt, pal naast de Eem, Hoogland-West en de Eempolder, én in de ...

  • Foto van twee windmolens met rood kruis er doorheen

Hulp bij schadeclaims voor daling woningwaarde voor 8.000 huishoudens door windturbines

4 december 2023|Reacties uitgeschakeld voor Hulp bij schadeclaims voor daling woningwaarde voor 8.000 huishoudens door windturbines

Het zogenaamde ‘Windplan Isselt’ voorziet in de bouw van twee windturbines van minimaal 210 meter hoog, pal aan de rand van de Eem. Als dit plan wordt gerealiseerd, dan heeft dat grote gevolgen voor omwonenden ...

  • VDH voorlopig tegen omgevingsadviesraad windmolenplan Isselt - Informatieavond

Informatieavond over voortgang plaatsing windmolens

28 oktober 2023|Reacties uitgeschakeld voor Informatieavond over voortgang plaatsing windmolens

De gemeente Amersfoort organiseert op woensdag 1 november 2023 een openbare informatieavond over de omgevingsadviesraad. In die adviesraad kunnen omwonenden meepraten over de voorgenomen plaatsing van twee windmolens op Industrieterrein Isselt. De gemeente spreekt nog ...

  • VDH voorlopig tegen omgevingsadviesraad windmolenplan Isselt - Informatieavond

VDH voorlopig tegen omgevingsadviesraad windmolenplan Isselt

29 september 2023|Reacties uitgeschakeld voor VDH voorlopig tegen omgevingsadviesraad windmolenplan Isselt

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) verzet zich voorlopig tegen de voorgestelde omgevingsadviesraad. Deze adviesraad moet zich gaan buigen over de twee windmolens op industrieterrein Isselt. De VDH wil afwachten welke nieuwe overheidsregels een rol gaan ...

  • Beoogde-positie-windmolens-Bosch-en-van-Rijn instellen omgevingsadviesraad

B&W wil omgevingsadviesraad voor windmolenplan

26 september 2023|Reacties uitgeschakeld voor B&W wil omgevingsadviesraad voor windmolenplan

Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om een omgevingsadviesraad in te stellen. Die adviesraad zal zich buigen over het plaatsen van twee windmolens op industrieterrein Isselt. Op dinsdag 26 september 2023 ...