Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Hoogland

Yvonne van Norden
Yvonne van NordenVoorzitter
Voorzitter Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen. Sociale en Economische zaken. Aandachtsveld Hoogland-West.
Wim de Haan
Wim de Haan Secretaris, notulen en agenda vergaderingen.
Lid Commissie communicatie; programmamanager ANWB AutoMaatje
Alex van Donkelaar
Alex van Donkelaar Penningmeester
Angeliek Noortman
Angeliek NoortmanBestuurslid voor Commissie Verkeer
Kor van den Hoek
Kor van den HoekBestuurslid
Voorzitter Commissie Verkeer; programmamanager update visiedocument
Jan Bijvank
Jan BijvankVice Voorzitter
Voorzitter Commissie Communicatie, Secretaris Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen, Beheer website. Nieuwsbrief