Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Hoogland

Yvonne van Norden
Yvonne van NordenVoorzitter
Voorzitter Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen. Sociale en Economische zaken. Aandachtsveld Hoogland-West.
Wim de Haan
Wim de Haan Secretaris, notulen en agenda vergaderingen.
Alex van Donkelaar
Alex van Donkelaar Penningmeester
Bert Veenstra
Bert VeenstraBestuurslid voor Commissie Welzijn en Ruimtelijke Ordening
Kor van den Hoek
Kor van den HoekBestuurslid voor de Commissie Verkeer
Jan Bijvank
Jan BijvankBestuurslid
Vice-voorzitter; Voorzitter Commissie Communicatie, Beheer website. Nieuwsbrief