Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Hoogland

Yvonne van Norden
Yvonne van NordenVoorzitter
Voorzitter Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen. Sociale en Economische zaken. Aandachtsveld Hoogland-West.
Wim de Haan
Wim de Haan Secretaris, notulen en agenda vergaderingen.
Lid Commissie communicatie; programmamanager ANWB AutoMaatje
Alex van Donkelaar
Alex van Donkelaar Penningmeester
Bert Veenstra
Bert VeenstraBestuurslid voor Commissie Verkeer en Commissie Welzijn
Kor van den Hoek
Kor van den HoekBestuurslid
Voorzitter Commissie Verkeer; programmamanager update visiedocument
Jan Bijvank
Jan BijvankVice Voorzitter
Voorzitter Commissie Communicatie, Secretaris Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen, Beheer website. Nieuwsbrief