De contributie voor het lidmaatschap van de VDH bedraagt al jaren € 7,50

Bij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering zit altijd het verzoek om de contributie te voldoen.

U kunt uw contributie ook via een machtiging aan ons voldoen. Wel zo makkelijk. U hoeft er dan niet meer naar om te kijken!

U kunt het formulier hier downloaden: Doorlopende Machtiging