De Vereniging Dorpsbelangen   Hoogland (VDH) en de Bibliotheek Eemland zijn positief over de   samenwoonmogelijkheden in de Neng. Zij zijn sinds de zomer met elkaar in   gesprek hierover en hebben hun bevindingen gedeeld met de gemeente. Ook de   gemeente denkt dat dit tot een succesvolle maatschappelijke overname kan   leiden.
Maatschappelijke overname

Voor   de zomer heeft de VDH mede namens de gebruikers van de Neng een verzoek   ingediend bij het college van burgemeester en wethouders om een   maatschappelijke overname van de Neng te mogen onderzoeken. Het college is   hiermee akkoord gegaan onder de voorwaarde dat VDH hierbij de Bibliotheek   Eemland zou betrekken voor een ‘samenwoonvariant’. Het college hecht er   waarde aan dat de stad een aantal activiteitencentra heeft. Op deze manier blijven   de verschillende functies voor Hoogland, Kattenbroek en Nieuwland behouden.

 

Uitwerken samenwoonvariant

VDH   en de Bibliotheek hebben deze zomer op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. De   komende maanden onderzoeken zij samen met de gemeente nader de uitwerking   daarvan. Een doel hiervan is onder meer om te komen tot goede afspraken met   de huidige gebruikers. De VDH vindt het belangrijk dat de huidige gebruikers   van de Neng er gebruik van kunnen blijven maken. Conform de uitgangspunten   voor een maatschappelijke overname dienen VDH en de Bibliotheek Eemland voor   1 december 2013 een businesscase in bij het college, dat deze vervolgens   beoordeelt op haalbaarheid.