De gemeente Amersfoort heeft positief gereageerd op het verzoek van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) om te komen tot een onderzoek tot maatschappelijke overname van het dorpscentrum De Neng. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door de werkgroep De Neng en de VDH. Het college stelt daarbij als voorwaarde dat de vereniging een voor beide partijen haalbare samenwoonvorm onderzoekt met de bibliotheek. Daarnaast vindt het college het van belang dat de scholen kunnen blijven gymmen en dat het jongerencentrum open blijft. Zo nodig is er expertteam van de gemeente als klankbord beschikbaar is om te ondersteunen .  Het college heeft de Vereniging gevraagd om voor 1 december met een voorstel te komen.

 

Sociale cohesie

De Neng is hét trefpunt van het verenigingsleven in Hoogland. Meer dan 30 verenigingen of organisaties maken gebruik van dit gebouw. Wekelijks bezoeken meer dan 2500 mensen De Neng. Daarnaast maken scholen gebruik van de gymzaal in de Neng, is er een kinderopvang aanwezig en maken jongeren gebruik van de jongerenkelder.  Juist door het intensieve gebruik zorgt de Neng voor sociale cohesie in de dorpsgemeenschap.

 

Bibliotheek

Al eerder stelde de VDH dat het overbrengen van de bibliotheek naar de Neng voor haar geen optie is. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland vindt dat een bibliotheek van een behoorlijke omvang een voorziening is die niet alleen Hooglanders aangaat, maar geheel Amersfoort-Noord. Juist veel bewoners van Kattenbroek, Nieuwland en Vathorst maken gebruik van de bibliotheek. De bibliotheek verplaatsen naar de Neng gaat – volgens de VDH – ten koste van de gebruiksmogelijkheden voor huidige gebruikersgroepen, maar ook ten koste van een goede bibliotheekfunctie. Desondanks zal aan het verzoek ven de gemeente voldaan worden en een samenwoonvorm tussen bibliotheek en gebruikers de Neng in het onderzoek meegenomen worden.

 

Door de toezegging van de gemeente het onderzoek naar overname te mogen uitvoeren krijgt de VDH de beschikking over alle noodzakelijke gegevens om tot een goed businessplan en een sluitende exploitatie te komen.