IMG_3009

Woensdag 11 december stroomde her dorpshuis De Neng vol met belangstellenden die wilden weten hoe de toekomst van de Neng er uit zal gaan zien. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH), de bibliotheek Eemland, Stichting Welzin en de gemeente Amersfoort hadden een avond belegd om de gebruikers van De Neng en andere belangstellenden te informeren over de stand van zaken rond het openhouden van De Neng.

Yvonne  van Norden, voorzitter van de VDH, deed de aftrap. Zij memoreerde dat in 2011 het toenmalige college het besluit nam om veel dorps- en wijkcentra te sluiten in het kader van een grote bezuinigingstaakstelling. Dat besluit werd in 2013 deels terug gedraaid: de lokale bevolking kon, wanneer zij dat wenste, zelf initiatieven ontplooien om  een centrum open te houden en het gebouw ‘maatschappelijk over te nemen’. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft toen de handschoen opgepakt en kreeg toestemming om een onderzoek te doen naar deze overname onder de voorwaarde dat de bibliotheek Hoogland daarin meegenomen zou worden.

Al vrij snel, zo memoreerde Van Norden,  was er een goed contact met de bibliotheek om gezamenlijke huisvesting in de Neng te realiseren.  Inmiddels heeft een architect een verbouwingsplan gereed en ligt er bij de gemeente een businessplan en een begrotingsexploitatie. Bovendien is er een Stichting De Neng in oprichting die onder een Raad van Toezicht het beheer van de Neng op zich zal nemen. Daarnaast is er een Stichting Vrienden van de Neng in oprichting die extra geld zal moeten genereren. Omdat de overname niet voor de streefdatum 1 januari gerealiseerd kan worden, is er met de gemeente en met de SRO, die De Neng tijdelijk zal beheren, een overgangsregeling afgesproken. De huidige gebruikers kunnen daardoor gewoon De Neng blijven gebruiken.

Vervolgens lichtte Angeliek Noortman, de beoogd voorzitter van Stichting De Neng, de verbouwing toe en gaf aan welke zalen er voor Hooglandse gebruikers overblijven en waar de bibliotheek haar intrek zal nemen.

Daarna gaf de heer Erno de Groot , directeur van de bibliotheek Eemland, aan waarom het huidige pand van de bibliotheek aan de Engweg afgestoten moest worden, maar dat men desondanks de bibliotheekfunctie in Hoogland graag wilde behouden. Het concept van de bibliotheek zal daarmee wat veranderen, met name in de opstelling van de boeken. Deze zullen niet meer alfabetisch geordend worden, maar meer op thema geplaatst worden.

De heer Ad de Graaf van Stichting Welzin (voorheen SWA) schetste nogmaals hoe diverse buurt- en wijkcentra in de afgelopen jaren afgestoten moesten worden. Ook Stichting Welzlin kreeg te maken met een forse bezuinigingsoperatie. De Graaf  gaf aan dat hij blij was dat De Neng de afgelopen drie jaar achteraan de te sluiten centra stond, waardoor nu de VDH toch de kans kreeg om De Neng open te houden.

Tot slot gaf de heer Jacco de Graaf, namens de gemeente nog een toelichting op met name de overgangsperiode:  hoe het beheer en de openstelling tijdens de voor de bibliotheek noodzakelijk verbouwing zal plaatsvinden. Vanaf 1 januari zal het beheer van De Neng tijdelijk bij de SRO liggen totdat het college en de gemeenteraad haar goedkeuring voor de overname hebben gegeven. De verwachting is dat dan per 1 maart De Neng beheerd wordt door de Stichting De Neng.

Uit de zaal kwamen nog enkele kritische vragen over  de gevraagde huur en over de openstelling van de jongerenkelder in het weekend. Duidelijk werd dat huur ‘om niet’  echt niet meer kan. Immers wil het dorpscentrum open blijven, zal het zichzelf moeten bedruipen. De openstelling van de jongerenkelder werd toelicht door enkele jongerenwerkers die aangaven dat met name in het weekend de belangstelling van jongeren voor activiteiten in de jongerenkelder nihil is en dat men daarom juist voor openstelling van dinsdag tot en met vrijdag gekozen heeft.