De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft deze week een verzoek ingediend bij de gemeente Amersfoort om te komen tot een onderzoek tot maatschappelijke overname van het dorpscentrum De Neng. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door de werkgroep De Neng en de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland. De gemeente Amersfoort ondersteunt het verzoek van harte en geeft aan dat het expertteam van de gemeente als klankbord beschikbaar is om te ondersteunen .  Het onderzoek moet voor de zomervakantie gereed zijn.

De Neng is hét trefpunt van het verenigingsleven in Hoogland. Meer dan 30 verenigingen of organisaties maken gebruik van dit gebouw. Wekelijks bezoeken meer dan 2500 mensen De Neng. Daarnaast maken scholen gebruik van de gymzaal in de Neng , is er een kinderopvang aanwezig en maken jongeren gebruik van de jongerenkelder.  Juist door het intensieve gebruik zorgt de Neng voor sociale cohesie in de dorpsgemeenschap.

Bezuinigingen

De gemeente Amersfoort heeft aangekondigd dat door bezuinigingen van  de gemeentelijke uitgaven de diverse wijk- en dorpscentra gesloten moeten worden. Een alternatief is dan dat de bewoners een dergelijk buurtcentrum overnemen. Of een dergelijke maatschappelijke overname haalbaar is, moet blijken uit bovengenoemd onderzoek.  Uit eerder onderzoek van de werkgroep de Neng bleek dat  de verenigingen/organisaties die nu gebruik maken van het gebouw dat graag blijven doen en dat er zelfs mogelijkheden zijn om meer instellingen, onder meer uit Amersfoort-Noord te laten participeren.

Tweede onderzoek

Parallel aan dit onderzoek voert de gemeente  een eigen haalbaarheidsonderzoek uit. Dat onderzoek is erop gericht om te bekijken of openstelling van de Neng gewaarborgd kan blijven door de bibliotheek  naar het de Neng  te verplaatsen. De VDH en de werkgroep vinden dat ongewenst. Zij vinden de ruimte ongeschikt voor de bibliotheek. Bovendien zou er dan geen of nauwelijks meer plaats zijn voor de organisaties die nu wekelijks de Neng bezoeken.  Juist daarom vindt de werkgroep en de VDH een onderzoek naar maatschappelijke overname zeer gewenst.

 

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland – Hoogland, 29 mei 2013