Op dinsdagavond 20 mei om 20.00 uur zal in Restaurant De Faam aan de Hamseweg de jaarvergadering plaatsvinden.
Na afloop is er een gezellig samenzijn aan de bar, dus komt allen en laat uw mening horen over Hooglandse zaken als het toenemende (sluip)verkeer en uw mogelijke voorstellen om dit te verminderen.

Opening door de voorzitter Gerrit van Nieuwenhuizen

 • Goedkeuring notulen van de ledenvergadering van 22 mei 2007
 • Goedkeuring jaarverslag 2007 door secretaris Rolf van Heel
 • Verslag van kascontrole commissie over het boekjaar 2007
 • Financieel verslag over het boekjaar 2007 door penningmeester Paul Brockhoff
 • Begroting voor 2008

Alle stukken vindt u terug op onze vernieuwde website, en zullen ook in beperkte mate worden uitgedeeld over de tafels tijdens de jaarvergadering. Het betreft:

 • Notulen jaarvergadering van 22 mei 2007
 • Jaarverslag over 2007
 • Financieel verslag over 2007
 • Begroting voor 2008
 • Benoeming nieuw lid kascontrole commissie
 • Bestuursverkiezing, alle zittende bestuurs-leden blijven dit jaar nog aan
 • Rondvraag huishoudelijk gedeelte

 Koffie pauze

 • Discussie over Hooglandse aangelegenheden.
 • Rondvraag
 • Sluiting vergadering en gezellig samenzijn aan de bar met hapje en drankje