Op donderdagavond 4 juni zal om 20.00 uur in Restaurant De Faam aan de Hamseweg de jaarvergade-ring worden gehouden. Na het huishoudelijk gedeelte zal de heer Ruud Luchtenveld, wethouder van gemeente Amersfoort, een inleiding houden over een aantal Hooglandse onderwerpen. Na afloop wordt u een hapje en een drankje aangeboden. Komt dus allen en praat met de wethouder.

Agenda huishoudelijk gedeelte

·         Opening en welkomstwoord, door de voorzitter Gerrit van Nieuwenhuizen;

·         Goedkeuring notulen van de jaarvergadering van 20 mei 2008;

·         Goedkeuring jaarverslag verenigingsjaar 2008, door secretaris Rolf van Heel;

·         Verslag van de kascontrolecommissie over het boekjaar 2008;

·         Financieel verslag over het boekjaar 2008 door penningmeester Paul Brockhoff;

·         Begroting voor het verenigingsjaar 2009;

·         Benoeming nieuw lid van de kascontrole commissie;

·         Rooster van aftreden bestuursleden en herverkiezing van de aftredende bestuursleden;

·         Afscheid van Rolf van Heel als secretaris en zijn herverkiezing als gewoon bestuurslid;

·         Rondvraag huishoudelijk gedeelte:

·         Koffie pauze

·         Inleiding door wethouder verkeer Ruud Luchtenveld;

·         Discussie met de wethouder over een aantal Hooglandse onderwerpen;

·         Rondvraag;

·         Sluiting van de vergadering en gezellig samenzijn met hapje en drankje.

973068598Schapeninhetstadspark