Op 27 mei houdt de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland haar Algemene ledenvergadering. Dit jaar heeft deze ALV echter een bijzonder aspect: De VDH bestond afgelopen “Groosjaar” 30 jaar en daar willen we nu graag aandacht aan besteden.

Na de pauze treedt dan ook voor u op de enige echt Hooglandse Cabaretgroep “De Bietenbrug” met een bijzonder programma: nl “Het beste uit 25 jaar Bietenbrug”.

Vanzelfsprekend is deze ALV alleen toegankelijk voor leden van de VDH. U kunt natuurlijk nog wel vooraf lid worden en dan de voorstelling meemaken.

Het lidmaatschap van de VDH kost € 7,50

 

 

AGENDA

27 mei 2015 in dorpshuis de Neng, Aanvang: 20.00 uur, (inloop van af 19.30 uur)

 

 • Opening door de voorzitter Yvonne van Norden
 • Goedkeuring van het jaarverslag van 2014
 • Goedkeuring van de notulen van de ALV van 4 juni 2014
 • Financial verslag van 2014
 • Verslag van de kascommissie.
 • Benoeming nieuw lid kascommissie
 • Jaarplanning
 • Presentatie jaarplan
 • Aftreden Bestuurslid
 • Rondvraag
 • Pauze

Optreden van “ de Bietenbrug” om het 30-jarig bestaan van de VDH samen met de leden te vieren.

 

 

DSC07612

 

Na afloop borrel en een hapje….