Woensdag 22 maart houdt de VDH haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Uiteraard komt daar de jaarrekening en de begroting aan bod, maar ook wordt het jaarplan 2017 toegelicht. Het ziet er naar uit dat het een druk, maar ook een interessant jaar wordt met talloze activiteiten voor de VDH.

Bovendien wordt tijdens de ALV de uitslag van het referendum over wel of niet zonnevelden in Hoogland-West bekendgemaakt.

Daarnaast wordt de nieuwe, speciaal voor Hoogland ontwikkelde App toegelicht en wordt er een nieuwe commissie geïntroduceerd.

Genoeg redenen voor leden om aanwezig te zijn: woensdag 22 maart Aanvang 20.00 uur. Dorpshuis De Neng!