P1010875

Vrijdag 28 maart is het Dorpshuis De Neng formeel door de gemeente Amersfoort overgedragen aan Stichting De Neng

Wethouder Buijtelaar verrichtte de overdrachtshandeling door het bord met het nieuwe logo van De Neng te onthullen.

De wethouder ging in zijn speech in op de geschiedenis van De Neng. Daarbij ging hij terug naar 1973 toen het college van B&W van de  toenmalige gemeente Hoogland het besluit nam tot het bouwen van een jongerencentrum. Hij memoreerde de brand die het gebouw volledig in de as legde. De wederopbouw van De Neng als buurtcentrum, sporthal en jongerenkelder en het besluit van het college in 2011 om de buurtcentra in de gemeente te sluiten.

Vervolgens roemde Buijtelaar de veerkracht van de dorpsbewoners om te gaan voor een maatschappelijke overname van het gebouw, waartoe Stichting De Neng werd opgericht.  De wethouder besloot zijn toespraak met de woorden dat hij met de bewoners van Hoogland “Groos” is op De Neng en dat hij de gebruikers en de nieuwe Stichting alle goed toewenste.

Daarna sprak de voorzitter van Stichting De Neng Angeliek Noortman de aanwezigen toe. Zij benadrukte dat het Dorpshuis De Neng naast het inzetten van een beroepskracht alleen kan blijven functioneren dankzij de ruim 20 vrijwilligers. Angeliek sloot haar speech af met een gezamenlijke toost op de toekomst van het Dorpshuis.

P1010882