De gemeente Amersfoort gaat onderzoeken of de bibliotheek in De Neng kan worden ondergebracht, samen met enkele andere maatschappelijke functies en zo mogelijk met een Steun- en Informatiepunt (STIP). Zolang het haalbaarheidsonderzoek loopt blijft de Neng open, in ieder geval tot 1 januari 2014.

De vereniging Dorpsbelangen Hoogland ijvert al geruime tijd voor het behoud van de Neng als wijkcentrum in Hoogland.

Persbericht Biep in De Neng