Onlangs kreeg de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland te horen dat de jaarlijkse subsidie van de gemeente aan de VDH per 2014 stopgezet zou worden.

Vanzelfsprekend heeft het bestuur van de vereniging hiertegen bezwaar gemaakt en deze bezwaren tijdens een hoorzitting toegelicht.

Onze bezwaren waren voornamelijk gericht op het gegeven dat na de annexatie van Hoogland door de gemeente Amersfoort de gemeente per wet verplicht werd een vorm van bestuur in te richten de dorpskern Hoogland. U weet: dat werd de Dorpsraad. In 1984 wilde de gemeente van deze bestuusvorm af. Dat kon alleen van Den haag als daar een alternatief voor in de plaats zou komen. De gemeente werd daarbij verplicht dat alternatief te ondersteunen, dus mogelijk te maken door middel van een subsidie.

Ons insziens geldt deze wet en deze verordening nog steeds.

Inmiddels heeft de politiek zich achter onze bezwaren geschaard. Dinsdag 26 maart is er een motie aangenomen die het college vraagt zich te herbezinnen op de genomen beslissing.

U vindt onze brief en de motie hieronder.