306914384kraailandhofDe plannen voor de herontwikkeling van winkelcentrum Kraailandhof vorderen gestaag. Het ontwerp bestemmingsplan, dat de bouw van het nieuwe winkelcentrum mogelijk moet maken, ligt momenteel ter inzage.

Het ontwerp bestemmingsplan voor winkelcentrum Kraailandhof ligt sinds 26 november jl. ter inzage. Hebt u de inloopbijeenkomst op 2 december jl. in Partycentrum ’t Hoogh Landt gemist; dan kunt u de plannen t/m 6 januari a.s. nog inzien in De Neng of in Informatiewinkel De Observant (tegenover het stadhuis in Amersfoort). Het ontwerp bestemmingsplan voor de Kraailandhof omvat het oudere deel van het winkelcentrum, waarin o.a. de AH is gevestigd, het marktplein, de percelen Zevenhuizerstraat 71 en 81 en de kruising Kraailandhof / Zevenhuizerstraat / Esdoornlaan.

Hebt u bezwaren tegen het ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u die mondeling of schriftelijk kenbaar maken door een zogenaamde zienswijze in te dienen. Mondeling? Neem contact op met mw. W.L. Juijn-Dorst via telefoonnummer (033) 4694492. Schriftelijk? Richt uw zienswijze aan: De gemeenteraad van Amersfoort, SOB – Bureau Planologisch Juridische Zaken, t.a.v. mw. W.L. Juijn-Dorst, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Vervolg

De verwachting is dat het nieuwe bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2010 wordt vastgesteld. In het tweede kwartaal van 2010 wordt de bouwvergunning waarschijnlijk afgegeven. De planning is dat de bouw in de tweede helft van 2010 start. De daadwerkelijke startdatum is afhankelijk van mogelijke procedures bij de Raad van State en de vraag of er voldoende appartementen (boven het winkelcentrum) zijn verkocht.

Tijdens de bouw worden noodwinkels ingericht op de plaats van het perceel Zevenhuizerstraat 81. De markt wordt verplaatst naar het grasveld voor sporthal De Bieshaar. Na de bouw van het winkelcentrum wordt het kruispunt Kraailandhof/Zevenhuizerstraat/Bieshaarlaan aangepast. De verwachting is dat de bouw (inclusief sloop, opbouw en afbreken van noodwinkels) ongeveer vijftien maanden duurt.

Tekst: Lutske Bonsma.