Na een tiental bijeenkomsten van de Klankbordgroep Kraailandhof, waarin volop over de totstandkoming van het nieuwe winkelcentrum gediscussieerd is, wordt het plan voor de bouw van het nieuwe Kraailandhof nu concreet en is er door de architecten een concept ontwerp gemaakt.

U kunt de voorlopige plannen voor het nieuwe winkelcentrum Kraailandhof op woensdag 1 april (dit is geen grap!) van 15.30 tot 17.30 en van 19.30 tot 21.30 in Partycentrum ‘t Hoogh Landt bekijken. Er is een afvaardiging van het projectteam aanwezig om u alles uit te leggen over de plannen en ook kunt u uw eerste indruk aan hen kwijt.

Het concept ontwerp wordt op dit moment ook door allerlei deskundigen, zoals de welstandscommissie, bestudeerd. Na het definitieve ontwerp, wordt een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. De bedoeling is dat dit voor de zomer ter inzage ligt, waarna de inspraakprocedure start.

De Klankbordgroep Kraailandhof blijft voorlopig bijeenkomen. In de komende tijd zal gesproken worden over het faseringsplan (wat wordt wanneer gesloopt en gebouwd, openstelling van de winkels tijdens de bouw) en de inrichting van de openbare ruimte, hieronder vallen ook de verkeersstromen/bevoorradingsroutes, e.d.

Tekst: Lutske Bonsma