1268775934ZevenhuizerstraatOp 1 april jl. konden alle Hooglanders kennisnemen van het concept ontwerp van het nieuwe winkelcentrum Kraailandhof. Tijdens een inloopbijeenkomst in Partycentrum ‘t Hoogh Landt kregen alle Hooglanders de gelegenheid om het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het nieuwe winkelcentrum te bekijken.

De maquette, tekeningen en overige informatie trokken veel belangstellenden. Door de architect, verkeers-deskundigen en leden van het projectteam werd uitleg over de plannen gegeven. Ook de leden van de Klankbordgroep Kraailandhof waren aanwezig om de reacties van hun dorpsgenoten te horen. De aanpassingen op het concept ontwerp resulteren in een definitief ontwerp.

Op 15 april jl. is er tijdens een bijeenkomst van de Klankbordgroep Kraailandhof gesproken over de daadwerkelijke bouw. De winkels blijven tijdens de herontwikkeling van het winkelcentrum open. Waarschijnlijk worden de Albert Heijn en de overige winkels in dit ‘blok’ tegelijkertijd gesloopt. Op die plek kan dan begonnen worden met de aanleg van de parkeergarage, de bouw van de winkels en de appartementen. Aan de andere kant van de Kraailandhof (op en bij het marktplein) komen een tijdelijke Albert Heijn en ook de andere winkels worden aan die zijde van het plein ondergebracht. De markt wordt verplaatst. De bouw zal zo’n anderhalf tot twee jaar in beslag nemen. Daarna wordt het kruispunt Zevenhuizerstraat/Kraailandhof aangepast aan de nieuwe situatie.

De leden van de Klankbordgroep hebben aan de gemeente en de initiatiefnemer een aantal aandachtspunten meegegeven. Als aandachtspunten tijdens de bouwperiode werden o.a. genoemd: bereikbaarheid van de Kraailandhof, scheiden van bouwverkeer en overig verkeer, voldoende (parkeer)ruimte voor noodwinkels, goede informatie-voorziening tijdens de bouw, de markt moet zo dicht mogelijk bij Kraailandhof blijven. Gelet op de economisch onzekere tijden zou een garantie dat het winkelcentrum daadwerkelijk wordt (af)gebouwd ook fijn zijn. De gemeente merkte daarbij op dat niemand gebaat is bij een half afgebouwd winkelcentrum.

De gemeente en de initiatiefnemer, de heer Köhler van de AH, hopen dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf de tweede week van juni ter inzage ligt. Mocht dit niet lukken, dan wordt de procedure over de zomer getild en ligt het plan in september ter inzage, waarmee de inspraakprocedure start. De planning is dat de bouw van ons nieuwe winkelcentrum begint in het tweede kwartaal van 2010.

Tekst: Lutske Bonsma