Op woensdag 2 december kunt u kennisnemen van het ontwerp bestemmingsplan voor winkelcentrum Kraailandhof tijdens een inloopbijeenkomst in Partycentrum ’t Hoogh Landt.
Van 26 november 2009 t/m 6 januari 2010 ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage in De Neng en De Observant.

Het ontwerp bestemmingsplan voor de Kraailandhof omvat het oudere deel van het winkelcentrum (waarin o.a. de AH en de apotheek zijn gevestigd), het marktplein, de percelen Zevenhuizerstraat 71 en 81 en de kruising Kraailandhof/Zevenhuizerstraat/Esdoornlaan.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 26 november 2009 t/m 6 januari 2010 ter inzage in wijkcentrum De Neng en in Informatiewinkel De Observant (tegenover het stadhuis in Amersfoort).

Tijdens een inloopbijeenkomst op 2 december a.s. kunt u zich over de plannen laten informeren, vragen stellen aan de initiatiefnemer, de architect en de gemeente en een maquette bekijken. De bijeenkomst is op woensdag 2 december van 15.30 uur tot 17.30 uur en van 19.30 uur tot 21.30 uur in Partycentrum ’t Hoogh Landt aan de Kerklaan 3 in Hoogland.

Een ieder die bezwaren heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan of zijn/haar ideeen kenbaar wil maken, kan dit doen door mondeling of schriftelijk een zgn zienswijze in te dienen. Dit kan schriftelijk bij: de gemeenteraad van Amersfoort, SOB – Bureau Planologisch Juridische Zaken, t.a.v. mw. W.L. Juijn-Dorst, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Of mondeling door telefonisch contact op te nemen met mw. W.L. Juijn-Dorst op telefoonnummer (033) 469 4492.