Op 21 oktober wordt de ‘Kadernotitie herstructurering winkelcentrum Kraailandhof’ in de gemeenteraad besproken. De Kadernotitie is een samenvatting van de uitgangspunten, waaraan de herstructurering volgens de gemeente, omwonenden, winkeliers en belangengroeperingen zou moeten voldoen. Voornoemden kwamen het afgelopen half jaar zes keer bijeen in de Klankbordgroep Kraailandhof.

Als de uitgangspunten in de Kadernotitie door de gemeenteraad goedgekeurd worden, begint de ontwerpfase en wordt het project Herstructurering Kraailandhof getekend. Zodra er een concept ontwerptekening is, worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd, zodat alle Hooglanders en andere belangstellenden zich kunnen laten informeren over de herstructurering van het winkelcentrum. Afgesproken is dat de klankbordgroep betrokken blijft bij de volgende fases van de herstructurering.

Onlangs zijn verkeerstellingen uitgevoerd, waarvan de resultaten meegenomen bij het onderbouwen van de te kiezen aanpassing van het kruispunt Zevenhuizerstraat/Kraailandhof.

Tekst: Lutske Bonsma