De gemeenteraad van Amersfoort heeft afgelopen week de kaders vastgesteld voor de integrale herstructurering van winkelcentrum Kraailandhof in Hoogland.

Nu de uitgangspunten in de Kadernotitie door de gemeenteraad goedgekeurd zijn, begint de ontwerpfase en wordt het project Herstructurering Kraailandhof getekend. Zodra er een concept ontwerptekening is, worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd, zodat alle Hooglanders en andere belangstellenden zich kunnen laten informeren over de herstructurering van het winkelcentrum.

Lees hierover binnenkort meer in de VDH-nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief ligt voor de Kerst bij VDH-leden in de brievenbus.

Tekst: Lutske Bonsma