In de Hooglander Courant van 22 augustus (editie 87) vindt u op pagina 3 een verslag van de stand van zaken m.b.t. de herstructurering van winkelcentrum Kraailandhof.

In de Hooglander Courant staat het eerste officiële bericht van de Klankbordgroep Kraailandhof. In dit overleg wisselen de gemeente, bewoners, omwonenden en winkeliers van de Kraailandhof en belangenverenigingen (o.a. de VDH) ideëen uit over de herontwikkeling van het winkelcentrum, bereikbaarheid van het winkelcentrum en parkeergelegenheid.

Tot nu toe is niet gesproken over concrete plannen. De suggesties van de leden van de Klankbordgroep hebben meegewogen bij het opstellen van een Projectplan, waarin ook de ideëen van de initiatiefnemer en de voorwaarden van de gemeente staan. Het Projectplan wordt eind september door B&W behandeld.

Zie verder: de Hooglander Courant.

Tekst: Lutske Bonsma

685775236kraailandhof2