De komende jaren zal de verkeersintensiteit van de Bunschoterstraat alleen maar toenemen. Zeker met de komst van het nieuwe ziekenhuis zal deze weg intensiever door hulpverleners en bezoekers van het ziekenhuis worden gebruikt. Dit kan op termijn het wooncomfort van bewoners in de directe omgeving van de weg aantasten.

Dit blijkt ook uit de individuele reacties die de VDH regelmatig ontvangt betreffende de overlast die het verkeer op de Bunschoterstraat in de vorm van geluid oplevert.

 

Om naar gemeente Amersfoort, die verantwoordelijk is voor de geluidswallen, en de Provincie, die als eigenaar van de weg, deels haar verantwoordelijkheid neemt met het aanbrengen van geluidsarm asfalt, een duidelijk en gemeenschappelijk standpunt over te brengen, roepen wij bewoners op die aan de weg wonen hun ervaringen aan ons te melden. Reacties graag via onze site, of d.m.v. een brief.

 

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland

Postbus 28035

3828 ZG  Hoogland.