1948784475deschansDe gemeente Amersfoort is bezig met een ontwerp bestemmingsplan Maatweg, waar het nieuw te bouwen ziekenhuis Meander Medisch Centrum onderdeel van is. Het College heeft op 31 oktober 2006 een First Opinion vastgesteld voor wat betreft de ontsluiting van het Ziekenhuis op de Maatweg.

Op aandringen van de bewoners van De Schans en de Hamseweg Zuid, alsmede de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, zijn daarna in opdracht van de gemeente vier varianten voor ontsluitingen op de Maatweg en de Bunschoterstraat onderzocht, die leiden tot een Second Opinion. In de werkgroep die is gevormd hebben naast bovengenoemde bewonersgroepen en de VDH, deskundigen van het onderzoeksbureau Witteveen+Bos, verkeersambtenaren van de gemeente Amersfoort, de SGLA en het ziekenhuis zitting.

Het bestuur van de VDH heeft, bij motie van haar leden in mei 2006, opdracht gekregen om de ontsluiting van het ziekenhuis te laten onderzoeken. Voorkeur van de VDH gaat uit naar ontsluiting via een rotonde op het kruispunt Bunschoterstraat/Maatweg, met als doel de verkeersstromen van en naar het toekomstige ziekenhuis te kanaliseren via de Bunschoterstraat om zo de kans op sluipverkeer via de Hamseweg en Zevenhuizerstraat te minimaliseren.

Het bestuur van de VDH heeft medio november kennisgenomen van het 51 pagina?s dikke concept rapport Second Opinion Maatweg, dat na onderzoek door Witteveen+Bos is opgesteld. Hierin worden 4 varianten voor ontsluiting genoemd. Variant 1 en 2 omvatten de ontsluitingen, die nu bekend en gepresenteerd zijn door het ziekenhuis; de ontsluiting van het ziekenhuis die halverwege de Maatweg uitkomt op de Maatweg.

Variant 3 is een ontsluiting op de kruising Bunschoterstraat/Maatweg, als vijfde tak op deze kruising met verkeerslichten en variant 4 ontsluit ook op de Maatweg op 100 tot 200 meter voor de kruising Bunschoterstraat/Maatweg. Een variant met ontsluiting op de kruising Bunschoterstraat/Maatweg door middel van een rotonde, zoals die bij Nieuwland op de Bunschoterstraat zijn aangelegd, ontbreekt.

In presentatie en detaillering zijn de varianten, zoals nu opgenomen in het rapport moeilijk met elkaar vergelijkbaar. Waar de varianten 1 en 2 gedetailleerd zijn uitgewerkt, zijn varianten 3 en 4 slechts als schets gepresenteerd. Variant 3 is een slechte keuze; immers een 5 taks aansluiting op de Bunschoterstraat met verkeerslichten is verkeerstechnisch, maar vooral qua verkeersveiligheid niet realiseerbaar.

Daarnaast zijn keuzes die het ziekenhuis nog moet maken voor de binnenkomende en uitgaande verkeersstromen van invloed op alle varianten en aangeboden uitgangspunten van dit concept rapport. Met andere woorden als het ziekenhuis nog geen gedetailleerd plan voor entree en toegang tot de parkeergarages heeft, dan kan een keus voor welke variant ook, niet worden gemaakt. Ook omdat er sprake is van een hoogteverschil van de Maatweg naar de entree van het ziekenhuis. Het is niet uitgewerkt hoe dit verschil overbrugd gaat worden. En dit is sterk van invloed op variant 1 en 2, door de beperkte fysieke ruimte tussen het ziekenhuis en de Maatweg.

In het onderzoek van Witteveen+Bos is het sluipverkeer door Hoogland met rijtijdenproeven aangetoond, maar hoe en onder welke condities de proeven zijn uitgevoerd is niet verduidelijkt. Het sluipverkeer en de problematiek voor Hoogland blijft onvoldoende in beeld en onderzocht in dit rapport, en is te gemiddeld en gelijk per variant. De VDH betreurt dat het recente verkeersonderzoek, ons VDH-initiatief, niet zal worden toegevoegd of gereflecteerd op deze Second Opinion.

Bij alle varianten bekruipt ons het gevoel dat de ambulance wel eens via de Hamseweg zou kunnen gaan rijden. De ambulance uitrit blijft op de Maatweg uitkomen, soms ook over de Schans, wat door de bewoners van de Schans als zeer ongewenst wordt ervaren. Daarnaast maken wij ons zorgen over het openbaar vervoer. Als de ontsluiting van het ziekenhuis niet goed geregeld wordt, staat het verkeer op de Maatweg vast; en dan staan de bussen ook stil!

Het bestuur van de VDH zal van de geboden gelegenheid gebruikmaken om binnenkort schriftelijk te reageren om de genoemde punten van kritiek kenbaar te maken. Verder roepen wij alle Hooglanders op om 30 januari ’s avonds naar de Ronde in het Stadhuis van Amersfoort te komen om hun stem aan de raadsleden te laten horen.

Tekst: Gert Wagelaar