Er is reuring in en rond Hoogland. De bouwplannen voor het ziekenhuis aan de Maatweg nemen definitieve vormen aan, die aanzienlijke gevolgen voor ons dorp kunnen hebben. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland volgt de ontwikkelingen op de voet en wij houden u graag hierover op de hoogte.

De motie, die tijdens onze jaarvergadering in mei 2006 opgesteld is, om een verkeerstelling te initieren is overgenomen door de gemeente Amersfoort en is reeds uitgevoerd op 31 oktober 2006. Er is vooraf geen overleg met ons geweest en daardoor was de VDH net zo verrast als ieder ander over deze ontwikkeling. Wij ontvingen van de gemeente slechts een aankondiging dat de kentekenregistratie zou plaatsvinden. Het onderzoek dient als ijkpunt voor de mogelijke toename van het sluipverkeer in en rondom Hoogland als gevolg van de komst van het ziekenhuis. Precies wat de VDH voor ogen had. Dingen kunnen dus ook eenvoudig en snel gaan. Hulde aan de gemeente.

De vaart in de definitieve uitwerking van de plannen voor het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg is groot, te groot ervaren wij. Maar het moet toch af?, zeggen gemeente en ziekenhuis. Snelheid is inderdaad geboden, maar uiteraard is het niet de bedoeling dat besluiten te snel genomen worden. Zeker niet als de gevolgen hiervan in de toekomst dramatisch zijn voor Hoogland. Maar wat gaat er dan niet goed, vraagt u zich misschien af? De ontsluiting van het nieuwe ziekenhuis baart ons zorgen. En niet alleen ons, zeker voor de direct omwonenden zijn de huidige plannen niet acceptabel.

Wij zijn van mening dat de ontsluiting dichtbij of aan de Bunschoterstraat moet komen, en niet halverwege de Maatweg. Ook zou de Schans niet als aanvoerroute van goederen gebruikt moeten worden.In samenwerking met bewoners van de Schans en de Hamseweg is het gelukt om een second opinion toetsing door de gemeente af te dwingen om varianten van ontsluiting van het ziekenhuis nader te onderzoeken cq uit te werken. Dat is ook goed nieuws. Ook hier leest u verderop meer over.

Nu is het wachten op de verdere (politieke) uitwerking van de opties. De politiek is aan zet om eventuele extra investeringen af te dwingen om voor alle omwonenden, bezoekers en personeel acceptabele oplossing te kiezen. Voor nu, maar ook voor over 10 jaar. Wij hopen met u en zetten ons ervoor in dat Hoogland niet structureel de overlast moet ervaren van toegenomen sluipverkeer als gevolg van de komst van het ziekenhuis. Gezien de gedane beloftes van de raadsleden die in Hoogland wonen, moeten wij erop vertrouwen dat de beste oplossing gekozen zal worden. Het argument ‘er is geen extra geld voor’, is voor Hoogland niet acceptabel.

Ook het hele gebied naast de Maatweg (de kop van Schothorst) volbouwen met woningen, om zo extra geld te genereren zien wij niet als een goede oplossing. De verkeersdruk en leefbaarheid staan al onder druk in dit gebied. Kortom: het wordt een spannende tijd en er moet nog heel wat werk verzet worden, voordat iedereen er van overtuigd is dat de huidige plannen niet acceptabel zijn.

Tekst: Gerrit van Nieuwenhuizen