Middels deze brief heeft de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland alle raadsleden van de gemeente Amersfoort op 21 januari 2007 geinformeerd over het VDH standpunt.

Geacht raadslid,

Met betrekking tot de ontsluiting van het Meander ziekenhuis aan de Maatweg, willen wij u graag nogmaals informeren over het standpunt van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH). U hebt de afgelopen tijd veel informatie ontvangen over dit onderwerp. Aangezien hierin een uitgebreide uitleg van de verschillende varianten staat, menen wij dat wij dit hier niet hoeven te herhalen en geven wij hieronder een motivatie van het VDH-standpunt. Voor de VDH is met name van belang: een goede bereikbaarheid van het ziekenhuis, een goede bereikbaarheid van Hoogland en het tegengaan van sluipverkeer door Hoogland. Vandaar dat de voorkeur van de VDH voor de ontsluiting van het ziekenhuis uitgaat naar variant 4. Het ziekenhuis geeft op dit moment de voorkeur aan variant 2 met ontsluiting via De Schans, dit is overigens een niet bestaande variant. Het College geeft vooralsnog de voorkeur aan variant 2. Het ziekenhuis en het College willen variant 2 verder laten uitwerken. Wethouder Luchtenveld heeft tijdens een onderhoud met de VDH op 12 januari jl. (op de opmerking dat variant 4 onvoldoende uitgewerkt is in vergelijking met variant 2) aangegeven dat beide opties niet goed zijn uitgewerkt. Daarom pleiten wij voor een volledige uitwerking van variant 2 en 4, alvorens een besluit wordt genomen over de ontsluiting van het ziekenhuis.