1950431026stmartinustorenTijdens onze ledenvergadering op 31 mei 2006 hebben wij met drie Hooglandse gemeenteraadsleden gediscusseerd over Hooglandse aangelegenheden. Een belangrijk onderwerp was die avond de komst van het ziekenhuis aan de Maatweg. En vooral de ontsluiting van het ziekenhuis en de verkeerskundige gevolgen hiervan voor Hoogland.

Er is ruim een half jaar verstreken sinds de jaarvergadering en omdat de trein die ziekenhuis heet doordendert (want deze trein wil absoluut geen vertraging oplopen), vragen wij ons af wat de meningen van de lokale politici over dit onderwerp nu zijn.

Op de jaarvergadering hebben we van gedachten gewisseld met Angeliek Noortman, Hooglands raadslid voor het CDA, Margreet van Hensbergen, Hooglands raadslid voor de  PvdA en met Koos Voogt, Hooglands raadslid voor de VVD. Zoals elders in de nieuwsbrief te lezen is, is er in opdracht van de gemeente onlangs een onderzoek gedaan door Bureau Witteveen+Bos naar de verkeerskundige gevolgen van de komst van het ziekenhuis. Op het moment van schrijven van de VDH-nieuwsbrief is er een concept van de resultaten van het onderzoek verschenen.

Een reactie van Angeliek Noortman op het conceptrapport. ‘Er zijn vier varianten onderzocht. Bij alle vier is duidelijk dat het sluipverkeer door Hoogland zal toenemen. Ik ben zeer teleurgesteld dat in het concept rapport staat dat het duidelijk is dat het sluipverkeer zal toenemen en dat het zo vol dreigt te lopen, dat het probleem zich vanzelf zal oplossen. Daar kan ik me absoluut niet in vinden. Hoogland is meer dan de Maatweg en De Schans.’

Ook vindt Noortman het erg jammer dat de resultaten van het kentekenonderzoek van 31 oktober jl. niet bij het onderzoek betrokken worden. ‘En vreemd is dat het ziekenhuis pas volgend jaar bekend maakt welke aanpassingen er op het eigen terrein gaan plaatsvinden. Ik vind dat het ziekenhuis zich moet houden aan de adviezen van Witteveen+Bos. Ik kan wel leven met de bevoorrading van het ziekenhuis via De Schans, ook al snap ik dat dit niet leuk is als je op de Schans woont. Ambulances moeten via een andere ingang, want je moet voorkomen dat ziekenauto’s, vrachtwagens, auto’s, fietsers en wandelaars elkaar in de weg zitten. Verder gaat mijn voorkeur ernaar uit dat bussen op het terrein van het ziekenhuis stoppen.’

Margreet van Hensbergen van de PvdA verwijst (in verband met het wijkoverschrijdende karakter van dit onderwerp) naar partijgenoot Edwin Hinloopen, die verkeer in zijn portefeuille heeft. ‘Het standpunt van de PvdA-fractie over de gewenste verkeersafwikkeling wanneer het ziekenhuis gerealiseerd is, is dat we de resultaten van de – ook door de PvdA gesteunde – verkeersaudit afwachten. Wij verwachten dan een goed onderbouwd standpunt in te kunnen nemen over zaken zoals twee of drie toegangen, waar moeten die toegangen komen, hoe wordt ervoor gezorgd dat fietsen langs de Maatweg mogelijk en prettig blijft, etcetera. We vinden het onderwerp te belangrijk om er nu al uitspraken over te doen. Overigens vind ik wel dat op de huidige tekeningen de drie uitgangen erg dicht bij elkaar liggen en daar zet ik mijn vraagtekens bij, maar we zullen zien wat het onderzoek oplevert. Wij willen maximaal geinformeerd zijn en nemen de resultaten van het onderzoek van Witteveen+Bos mee in onze uiteindelijke afweging.’

Koos Voogt van de VVD is van mening dat de ontsluiting van het ziekenhuis door middel van een rotonde op de Bunschoterstraat moet gebeuren, of eventueel op de Maatweg op zo’n 50 tot 100 meter van de Bunschoterstraat. ‘En ik vind dat de bevoorrading niet via de Schans moet gaan. De bevoorrading, ambulances, personeel en patienten moeten via een grote inrit het terrein op komen. Daarvoor is het nodig dat de grond van Eggenkamp wordt gekocht. Dat kost wel wat, maar het levert een flink stuk manoeuvreerruimte op. Het hele ziekenhuis is nu op een postzegel getekend; er is gewoon meer grond nodig. Wat mij betreft kan de bus op de Maatweg stoppen en komt er een tunneltje onder de Maatweg waar buspassagiers en fietsers door kunnen.’ Verder vindt Voogt dat er een verkeerskundige oplossing gevonden moet worden, waarbij het sluipverkeer door Hoogland niet toeneemt.

Het definitieve rapport van Witteveen+Bos wordt begin januari 2007 verwacht. Dan zal het als officieel stuk naar alle raadsleden worden verzonden. Op dinsdagavond 30 januari worden de verkeersontsluiting van het ziekenhuis en het bestemmingsplan Maatweg in de Ronde besproken. Het VDH-bestuur zal hierbij uiteraard aanwezig zijn. Indien u zich zorgen maakt over de verkeersontsluiting van het ziekenhuis en de gevolgen daarvan voor Hoogland, kunt u die avond op het gemeentehuis uw stem laten horen! Wie wil inspreken, moet zich vooraf aanmelden bij de griffie. Kijk hiervoor op de website van de gemeente Amersfoort.

Tekst: Lutske Bonsma