Nadat tijdens de nationale monumentendag de boerderij voor het laatst voor het publiek toegankelijk was, is medio november de restauratie van een van de oudste malenhoeven van Hoogland gestart. Het betreft hier de boerderij Bosscherdijk, gelegen aan het einde van een 72 meter lange oprijlaan met monumentale eiken aan de Zevenhuizerstraat direct links van het Zuivelhof appartementencomplex.
Deze boerderij kreeg in 2001, mede door toedoen van de VDH de status van Gemeentelijk Monument, omdat deze hoeve in zijn huidige vorm dateert uit 1720 en altijd een prominente plaats in het dorpsbeeld heeft ingenomen.

De boerderij en het omringende landgoed behoorden vanaf ca 1500 toe aan het kapittel van de Sint Pieterskerk, dat het voor de eerste keer in erfpacht afgaf aan de familie Van den Bosch. Tot na de hervorming in de 16e eeuw bleef de boerderij in bezit van het kapittel, totdat tijdens de Franse revolutie alle hoeven in bezit kwamen van de Dienst der Domeinen. In 1819 werden alle boerderijen openbaar verkocht en kwam ook Bosscherdijk in particuliere handen. De laatste bewoner was de familie Van den Hengel die de boerderij nog tot 2002 heeft bewoond.

De boerderij zal geheel in oude stijl van rond 1720 door Schipper Bosch worden gerestaureerd en worden gesplitst in een voorhuis en achterhuis, zodat een tweetal aparte wooneenheden zullen ontstaan met nieuwe indelingen, doch met behoud van de historische kenmerken. De oude betonnen schuren en verdere opstallen worden afgebroken en in de plaats hiervan komen links naast de boerderij een tweetal schaapskooi woningen in een zelfde oude stijl, zodat totaal een viertal woningen zullen terugkomen. Ook de oude hooiberg zal weer worden herbouwd. De opzet van Schipper Bosch is voor de toekomstige bewoning families te vinden waarbij een ouder echtpaar de schaapskooi woning betrekt en hun kinderen met kleinkinderen het voorhuis of het achterhuis. Dus geheel in de oude trend zoals dit vroeger ook op de boerderij plaatsvond en waarbij de gehele familie de hoeve bewoonde. Nu nog hiervoor kopers zien warm te krijgen!

Het heeft lang geduurd voordat uiteindelijk met de restauratie werd begonnen maar de werklieden zijn nu druk bezig. Einde 2006 zal de restauratie gereed zijn en mag Hoogland trots zijn op weer een fraai gerestaureerde malenhoeve.

Tekst: Rolf van Heel

20217552boerderijbosserdijk