De boerderij De Bosscherdijk aan de Zevenhuizerstraat is in 2001 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Dit naar aanleiding van het reeds in november 1999 door de VDH gedane verzoek.

Wij zijn verheugd dat de gemeente ons verzoek heeft ingewilligd, daar deze ca 400 jarige hofstede, tot een der oudste van Hoogland behoort. De boerderij heeft een oprijlaan met oude eiken en bevindt zich vanaf de rotonde Hamseweg gezien, net voor het wooncomplex Zuivelhof aan de Zevenhuizerstraat.

Omdat ook wij benieuwd waren naar deze zeer oude boerderij werd een bezoek gebracht, waarbij wij gastvrij werden ontvangen door het echtpaar Gijs van den Hengel (86) en Johanna Van den Hengel van Burgsteden (85). Dit nog zeer vitale echtpaar is reeds 55 jaar getrouwd en woont vanaf hun huwelijk in deze boerderij. Gijs werd in de boerderij geboren evenals zijn vader en grootvader. Zij vertelden uitgebreid over de afgelopen jaren zoals zij woonden in een oase van rust, ingeklemd tussen de nieuwbouw van Zuivelhof en de bungalows achter hun boerderij. In vroeger tijden was dit anders. Toen was de boerderij nog een gemengd agrarisch bedrijf met melkvee, varkens en kippen. Het grondgebied bestond uit ca 11 hectare en liep tot aan het zwembad. Op hun grond stonden zeker 80 oude eiken, doch de meeste hiervan moesten tot verdriet van deze mensen ivm de nieuwbouw van de bungalows worden gekapt. Een paar ca 200 jaar oude eiken mochten blijven staan. Het gehele gebied rondom de boerderij is de afgelopen 80 jaar sterk veranderd. Men wist nog te vertellen van de grote watersnoodramp in januari 1916 toen een aantal buurtbewoners met hun vee bescherming zocht tegen het oprukkende zeewater dat door een dijkdoorbraak tot aan Hoogland stroomde. Dank zijn de hoge harde rode oergrond waarop hun boerderij werd gebouwd, bleef hun woning droog. De boerderij is aan een opknapbeurt toe. Het rietendak vertoont gebreken en is grotendeels bedekt met mos. De kapconstructie met dikke eikenhouten balken ziet er echter nog goed uit. Aardgas is er nog niet aangelegd en men verwarmt het huis elektrisch. Afgesloten van de buitenwereld lijkt het of hier de tijd heeft stilgestaan. Het kinderloze echtpaar heeft een aantal jaren geleden de boerderij verkocht onder beding dat zij er tot hun dood mochten blijven wonen.

Inmiddels is het pand eigendom van Projectontwikkelaar Schipper Bosch. Mede dank zij de inzet van de VDH voor plaatsing op de monumentenlijst zal ook deze boerderij voor Hoogland behouden kunnen blijven. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland zal ook in de toekomst actief toezien dat de boerderij een middelpunt in ons dorp blijft. Het echtpaar Van den Hengel heeft inmiddels de boerderij verlaten.

Tekst: Rolf van Heel

 

5530541bosserdijkoud