De oudste nog bestaande boerderij van Hoogland is de boerenhoeve met opstallen “De Bosscher?dijk” aan de Zevenhuizerstraat 56. Deze is gelegen op het einde van de oprijlaan met eiken, naast het Zuivelhof wooncomplex De VDH heeft in het verleden diverse keren aangedrongen op plaatsing op de gemeentelijke monumen?tenlijst om mogelijke afbraak te voorkomen.
In een brief van 23 oktober 2001 meldde de gemeente dat de boerderij op de gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst zodat deze monumentale boerderij voor het dorpsbeeld van Hoogland behouden zou blijven. De gemeente meldde op 11 februari 2003, als reactie op ons schrijven waarin wij ons zorgen maakten over een uitblijven van restauratie, dat afspraken waren gemaakt met de eigenaar, projectontwikkelaar Schipper Bosch BV, ten aanzien van een splitsing van de gebouwen, een mogelijke restauratie en het maken van voorzienin­gen om een verdere verslechtering van de gebouwen te voorkomen.

Na de najaarsstorm van november 2002 zijn door Schipper Bosch de gaten in het rieten dak provisorisch gedicht met zeilen. Nu einde 2004 is de situatie niets veranderd! De aangebrachte zeilen liggen er nog steeds eender bij en een aantal ruiten zijn inmiddels gebroken cq ingeslagen, zodat insecten en vogels vrij spel hebben in het pand. Door de diverse lekkages is het interieur en het houtwerk nog verder aangetast en de kozijnen deels verrot. Van enig onderhoud na het vertrekken van de bewoners is geen sprake en het pand verpaupert in sneltrein vaart!

Wij vragen ons af wat de waarde is van een plaatsing op de monumentenlijst als door de gemeente geen harde eisen aan de eigenaar kunnen worden gesteld en nu na 2 jaar leegstand nog geen enkele aktie is ondernomen.