Via een extra Stadsbericht van de Gemeente Amersfoort kregen de inwoners van Hoogland februari/maart 2003 informatie over de nieuwbouw plannen voor het nieuwe Meander ziekenhuis op het MOB-terrein van Defensie aan de Maatweg. In een aansluitend structuurplan Maatweg beschrijft de Gemeente Amersfoort het gebied van het MOB-terrein, de Schans, de Stuw en de kop van Schothorst.
Het plan beschrijft in hoofdlijnen de ontwikkeling van het ziekenhuis en omliggende terreinen, de bereikbaarheid en heeft bijzonder aandacht voor omliggende ecologische structuren en zones. Hoewel deze ontwikkeling buiten onze dorpsgrenzen plaatsvindt, heeft vooral de landschappelijke en ecologische ontwikkeling en de afhandeling van verkeer onze belangstelling. Immers komende vanaf de Hamseweg rijdend in de richting van de Maatweg zal het zichtveld over de weilanden door het ziekenhuis en bijgebouwen worden bepaald. Op deze locatie zullen op termijn het Meander Medisch Centrum, Lichtenberg en Elisabeth, evenals het verpleeghuis / zorgcentrum Birkhoven en St. Pieters-en Bloklands Gasthuis een plaats vinden.

Het huidige weidse en landschappelijke gebied en de weilanden van de ecologische boerderij van boer Kok, zijn van ecologisch belang voor behoud van flora en fauna in het stadspark Schothorst. Ook de ‘groene’ aansluiting op Hoogland West en het landgoed Coelhorst moet behouden blijven. De dorpse kenmerken van Hoogland worden door deze groenstroken bepaald.

De VDH zal alert blijven en de gemeente Amersfoort en de politieke partijen van Amersfoort aanspreken op aantasting van deze groenstroken en garanties vragen voor behoud. Ook de te verwachte aanwas van verkeer en de consequenties voor de inwoners van Hoogland, is door het bestuur op de agenda gezet.

Hoewel het ziekenhuis in het ontwikkelen van haar plannen uitgaat van zogenaamd Hoogwaardig Openbaar Vervoer, en daar de verkeersafwikkeling op baseert, zal de VDH alert zijn op mogelijk sluipverkeer door ons dorp, en het daardoor ontstaan van gevaarlijke verkeerssituaties. Zonodig zal de VHD de gemeente Amersfoort wijzen op haar zorgplicht voor de inwoners van Hoogland. Natuurlijk heeft ook de voorziene aanwas van bezoekersverkeer en verkeer van hulpverleningsdiensten, rond en langs Hoogland onze volle aandacht. De verstedelijking aan deze grens van Hoogland rukt op, maar voor de landschappelijke, ecologische ontwikkelingen en consequenties voor het verkeer in en om ons dorpse Hoogland zal de VHD zich de komende tijd blijven inzetten.

Tekst: Gert Wagelaar