Hooglanders wonen graag in hun dorp. Er zijn enkele verbeterpunten, maar tevredenheid overheerst. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Hogeschool Utrecht heeft gedaan op verzoek van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH). Een vergelijkbaar onderzoek is tien jaar geleden ook gedaan. De VDH vond het tijd voor een update. De resultaten van beide onderzoeken vormen de basis voor de ‘Dorpsvisie Hoogland 2030’. Dit visiedocument wordt gebruikt om wensen van de inwoners centraal te stellen bij de verdere ontwikkeling van het dorp.

Gevoel van veiligheid

Alle ondervraagde inwoners van Hoogland zijn tevreden over hun woonomgeving. Ze ervaren het als prettig dat de stad Amersfoort in de buurt is. De geïnterviewden zeggen zich veilig te voelen in het dorp en geven aan dat de aanwezige saamhorigheid daarbij een grote rol speelt.

Er zijn wel zorgen over de beschikbaarheid van woningen. Er komen te weinig betaalbare koopwoningen vrij. Ook het vinden van een (sociale) huurwoning is erg lastig. De jongere generatie wil de mogelijkheid voor hoogbouw open houden als dat helpt om in Hoogland te kunnen blijven wonen.

Hoogland-West deel van dorpsidentiteit

Bij het thema verkeer en vervoer geven de ondervraagden aan dat vooral op de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat onplezierige en zelfs gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen. Het bestaande aanbod van openbaar vervoer in Hoogland wordt positief beoordeeld.

Voor de toenemende drukte van recreatief- en sluipverkeer in Hoogland-West moeten oplossingen komen. Veel ondervraagden geven aan dat de agrarische functie van Hoogland-West mede bepalend is voor de identiteit van het dorp. Het is een grote wens dat de natuur in en rond Hoogland behouden blijft.

Zwembad moet blijven

De thema’s natuur, milieu en duurzaamheid spelen vooral in de eigen leefomgeving van de inwoners. Er zijn diverse bewonersinitiatieven. De opgedane ervaringen worden echter nog te weinig gedeeld. De kennis over bredere initiatieven, zoals plannen voor windmolens en zonneparken is vrij beperkt.

Logo Vereniging Dorpsbelangen HooglandDe geïnterviewden vinden dat het locale, culturele erfgoed bijdraagt aan de sociale cohesie in Hoogland. Als voorbeelden van waardevol erfgoed worden genoemd: de Martinuskerk, de Inham, muziekvereniging Sint Caecilia, het jaarlijkse dorpsfeest en de carnavalsviering.

In Hoogland is voldoende mogelijkheid om te sporten. Er zijn diverse verenigingen en accommodaties. Over het voortbestaan van het zwembad bestaan wel zorgen. De inwoners vinden het belangrijk dat het zwembad behouden blijft voor het dorp.

De VDH wil -samen met haar leden- het dorpse karakter van Hoogland zo goed mogelijk in stand houden en waar mogelijk bevorderen. De Dorpsvisie 2030 is daarvoor een leidraad.