Zoals we al eerder schreven: zwembad Hoogland is aan renovatie toe. Naast renovatie op de huidige plek, is het ook denkbaar dat er op de huidige locatie of een andere plek in/rond Hoogland een nieuw zwembad komt. In de komende periode bespreekt de gemeente deze scenario’s met belanghebbenden, onder meer met de VDH. Het doel is om voor de zomer van 2022 een voorstel voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad.

Zwembad Hoogland is sterk verouderd, zowel technisch als qua mogelijkheden voor het gebruik van het bad. Met name de aflopende bassindiepte en het ontbreken van beweegbare bodems in zowel het doelgroepen- als het wedstrijdbad leiden tot knelpunten in het gebruik. Verduurzaming is bij zowel renovatie als nieuwbouw het uitgangspunt. De mogelijkheden en kosten verschillen per scenario.

Scenario’s: renovatie of nieuwbouw

Voor de toekomst van het zwembad heeft de gemeente bureau Synarchis gevraagd een aantal scenario’s te beschrijven.

Dat zijn de volgende drie scenario’s geworden:

  1. In stand houden zwembad Hoogland in huidige vorm.
  2. Renovatie met uitbreiding wedstrijdbad van 5 naar 6 banen.
  3. Nieuwbouw, op een nog te bepalen locatie in de nabijheid van het huidige zwembad.

Op de site van de gemeente kunt u per scenario kort lezen wat het inhoudt. Daarnaast kunt u de Powerpoint presentatie bekijken.

Presentatie klankbordgroep Zwembad Hoogland 17 maart 2022

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland is lid van de klankbordgroep en zal u via onze site op de hoogte houden van de ontwikkelingen.