foto polder eeem

Op 29 november was er een “Ronde” in het Amersfoortse gemeentehuis met als onderwerp de kaderstelling voor energielandschappen”, oftewel, waar mag wel en waar mag geen zonneveld of windturbine komen.

De Vereniging Dorpsbelangen trekt samen op met een viertal andere partijen die de bescherming van het poldergebied hoog in het vaandel hebben staan: Vereniging Vrij Polderland, Stichting Behoud De Eemvallei, Vereniging Mooi Baarn en Vereniging Vrienden Arkemheen en Eemland.

De discussie tijdens de Ronde ging over een zonneveld dat gepland staat bij het Hoevelakense Bos. Vanuit de gemeente Nijkerk ( waar Hoevelaken onder valt) sprak de fractievoorzitter van de VVD in en hij gaf aan dat de raad in Nijkerk tegen een dergelijk zonneveld is omdat daarmee de entree van de gemeente Nijkerk via deze invalsweg ernstig verstoord zou worden.

Een andere discussie ontstond over de plaatsing van één of meer windturbines op het gebied van de waterzuivering op het industrieterrein Isselt. De heer Bob Smiet liet een presentatie zien waarin hij vooral de nadruk legde op het verstoren van het open landschap door een turbine van 175 meter hoog. Daarnaast gaf hij aan dat de veiligheid op het industrieterrein in gevaar komt, omdat er in de nabijheid gevaarlijke stoffen opgeslagen liggen.

De vereniging Dorpsbelangen Hoogland ging vooral in op de ecologische problemen die een turbine op die plek zal veroorzaken. Vooral vleermuizen, die daar veel voorkomen, zullen het slachtoffer worden als daar een windmolen komt. Daarnaast vinden we het raar, zelfs ongepast om een windmolen te plaatsen direct naast het gebied waarin aangegeven wordt dat dáár een windmolen niet mag komen. Immers als je een molen naast de Eem plaats, zullen de gevolgen ook merkbaar zijn aan de andere kant van de Eem: in Weerhorst en Coelhorst. En juist dat gebied wordt in de kaderstelling benoemd als een gebied waar geen windenergie mag komen. Je zou dus verwachten dat er een bufferzone wordt aangehouden.

Is er dan sprake van “duurzaamheid prima, maar niet in mijn achtertuin” ?  Nee, dat denken wij niet. Het polderlandschap in Hoogland-West en verder richting Baarn en Eemdijk is onze gemeenschappelijke achtertuin, de achtertuin van Amersfoort en daar moeten we heel zuinig op zijn. Wat dan wel? Allereerst vinden we  dat het voorstel voor deze kaderstelling wel erg is toegesneden op de wensen van de initiatiefnemers die een windturbine of zonneveld willen realiseren. Lees: exploiteren. Beter ware het wanneer gekeken wordt naar de algemene mogelijkheden. De VDH vindt dat de gemeente zelf initiatieven moet ontwikkelen om het potentieel van daken te benutten.  

Daarmee zijn we er niet. Dat realiseren we ons ook wel. Naast het feit dat er nu een paar ondernemers zijn die duurzame energie willen ontwikkelen, wil Amersfoort in 2030 een CO2 neutrale stad zijn. Dat kan ook door te investeren in windparen op zee. Net vandaag wijst het kabinet twee extra gebieden aan voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om twee stroken binnen de zogenoemde 12-mijlszone tussen 18,5 en 22 kilometer uit de kust. Lijkt ons een goede optie.

Tijdens de Ronde werd door de dames en heren politici bepaald of er draagvlak was voor het raadsvoorstel. Dat bleek niet het geval te zijn. Wordt vervolgd dus.