In een vorig berichtje meldden wij over een haalbaarheidsonderzoek rond verschillende projecten waar mogelijk zon- of wind energie opgewekt zou kunnen worden. De aanleiding van dat haalbaarheidsonderzoek is een besluit van de gemeenteraad om in 2030 een CO2-neutrale gemeente te willen zijn.

Inmiddels zijn we een stap verder: er ligt een raadsvoorstel waarin de kaders voor zon- en windenergie worden aangegeven. Bij deze  kaders is uiteraard de uitkomst van het bovengenoemde onderzoek meegenomen.  Op 29 november zal dit voorstel in De Ronde besproken worden.

In het haalbaarheidsonderzoek werd de locatie Oude Loodijk als optie genoemd voor  een zonneveld. Dat idee is in het raadsvoorstel van de baan.

Wat zijn voor Hoogland dan nog wel ingrijpende voorstellen in dat raadsvoorstel?

Allereerst wordt in het voorstel aangegeven dat in de Zeldertse polder geen zonnevelden of windtribunes gewenst zijn.

Wel wordt Hoogland-West als mogelijkheid genoemd om zonnevelden aan te leggen van maximaal 4ha. Deze zonnevelden zouden dan ingepast worden in het landschap, zodanig dat er geen ecologische nadelen zijn.

Een ander plan is om op het industrieterrein Isselt, bij de waterzuivering, een windturbine  te plaatsen. De initiatiefnemers van deze molen hebben eerder aangeven dat het een hoge windtribune zou worden. Dat heeft nogal wat impact voor de omgeving. Allereerst staan er dichtbij bedrijfsgebouwen en woningen en dan zo’n hoge toren ernaast. Visueel niet fraai. Windtribunes maken lawaai. Het geluid van een dergelijke molen mag op de gevel gemeten overdag niet meer dan 47 db zijn. Als dat wel het geval is dan moet de turbine stilgezet worden. Bovendien komen er nogal wat vleermuizen voor op het terrein van de waterzuivering. De vleermuis is in Nederland een zeer beschermde diersoort.

Tenslotte geeft een molen schaduw, de schaduw van draaiende wieken noemen we slagschaduw. Als de zon schijnt zal de schaduw om de paar seconden langskomen of op de huizen en bedrijfsgebouwen of over de weilanden in Hoogland-West en het landgoed Coelhorst. En dan is er ook nog het veiligheidsaspect!

Voor de VDH is een turbine op die plek een ontoelaatbare aanslag op de ecologie  en op het landschap. We zijn benieuw wat de politiek er op 29 november van vindt…….