De gemeente en het COA hebben laten weten dat twee locaties aan de rand van Hoogland, die zich in de onderzoeksfase bevonden voor mogelijk een vestiging van een 2e AZC in Amersfoort, niet langer in beeld zijn.

In een raadsinformatiebrief laat de gemeente weten dat beide locaties zijn afgevallen omdat er te weinig personen opgevangen zouden kunnen worden: 100 – 130 personen per locatie. De investeringen die daarvoor gedaan zou moeten worden (bouwrijp maken en plaatsen units) zijn groot en in relatie tot deze omvang niet haalbaar.  Daarbij gold voor de Laan van Duurzaamheid nog dat er extra voorzieningen nodig zouden zijn i.v.m. de geluidshinder en andere milieueffecten. Aan een ander criterium: namelijk een korte afstand tot de bestaande AZC aan de BW-laan kon ook niet worden voldaan.