bijeenkomstDeNeng040413

Afgelopen donderdag 4 april organiseerde het CDA en de VDH een bijeenkomst over de toekomst van wijkcentrum de Neng. Ruim 60 belangstellenden waren naar de Neng gekomen om hun bezorgdheid uit te spreken over de aangekondigde sluiting en mogelijke oplossingen aan te dragen om dat te voorkomen.

Angeliek Noortman, bestuurslid van de VDH, schetste in het kort het onderzoek dat de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland onder de gebruikers heeft gehouden. Daaruit bleek dat er wekelijks ruim 2500 bezoekers zijn en dat meer dan 30 instellingen/verenigingen gebruik maken van het wijkcentrum. Angeliek benadrukte de sociale cohesie die door Neng ontstaat.

Vervolgens ontstond er onder leiding van CDA-raadslid Inke Pongers, de initiatiefneemster van deze bijenkomst, een discussie met de aanwezigen. Dat de huidige gebruikers pleitten voor het openhouden van de Neng was geen verrassing. Verschillende opties passeerden de revue: de verplaatsing van de bibliotheek naar de Neng, een Steun- en Informatie Punt van de gemeente, een Stichting die de exploitatie voor haar rekening neemt, mits de Neng overgedragen wordt aan die Stichting, waardoor er een multifunctioneel centrum ontstaat.

Een complicerende factor voor het sluiten van de Neng is de aanwezigheid van een gymzaal, waar veel scholen gebruik van maken. Daarnaast is er de toezegging van B&W dat de jongerenkelder open moet blijven. Een juist door het vaker openstellen van de jongerenkelder is de overlast van jongeren, waar de omgeving de laatste tijd erg veel last van had, aanzienlijk teruggelopen.

Bijzonder was wel dat er veel raadsleden van verschillende politieke signatuur in de zaal zaten, die het veelal roerend met elkaar eens waren: “de Neng moet openblijven”.

Inmiddels is een persbericht van de gemeente uitgegaan, waarin aangekondigd werd dat de Neng in ieder geval openblijft tot 1 januari 2014 in afwachting van een haalbaarheidsonderzoek dat moet bezien of de bibliotheek inderdaad verplaatst kan worden naar het wijkcentrum. A.s. dinsdag vergadert de raad opnieuw. Wellicht wordt daar een motie ingediend om deze datum op te rekken naar 1 september 2014: wel zo prettig voor scholen die een andere jaarplanning hebben en de gymzaal gebruiken.

Het gezelschap ging uit elkaar met de belofte van de politiek de werkgroep de Neng van de VDH en andere participanten bij het haalbaarheidsonderzoek te betrekken.