In de ledenvergadering van 2010 is besloten om aan de slag te gaan met het formuleren van een dorpsvisie. Dit document zal een leidraad zijn voor de deelname aan participatietrajecten en zullen de opgenomen onderwerpen worden besproken met de Amersfoortse politiek.

De onderzoeksfase is inmiddels afgerond en de eerste resultaten zijn gepresenteerd tijdens de ledenvergadering  van 2011.Vervolgens is door de trekkers van dit project, Angeliek Noortman en C­­arla Hartog, een avond belegd met de stakeholders. Het verslag, alsmede de powerpointpresentatie vindt u op onze websitewww.dorpsbelangenhoogland.nl

 

Om een zo breed mogelijk draagvlak voor de onderwerpen in het visiedocument te verkrijgen is er  een bijeenkomst gepland met de leden en het bestuur van Jong Hoogland.  Die zal plaatsvinden op 25 januari a.s.  Op die avond zullen wij aan de hand van stellingen discussiëren over de toekomst van het dorpse karakter van Hoogland. Alle verkregen meningen en opmerkingen zullen vervolgens worden verwerkt tot een concept-visiedocument.  De eerste versie zal met de leden worden besproken op  14 maart a.s.

van 20.00 –  21.30 uur in  café restaurant De Faam aan de Hamseweg in Hoogland.

 

Uw inbreng op 14 maart wordt door het bestuur  zeer op prijs gesteld. Als u zich via onze website (info@dorpsbelangenhoogland.nl) of via één van onze bestuursleden aanmeldt sturen wij u van te voren het concept visie document toe.

 

Bij voorkeur via email en zo nodig via de post. Na verwerking van de gewenste aanvullingen/wijzigingen kan de dan geformuleerde visie in de jaarvergadering ter goedkeuring aan de leden zal worden voorgelegd. 

 

Tekst:  Carla Hartog