VDH op Twitter

Nieuws

Voorlichtingsavond Isoleerbespaarplan wijk de Ham

Het platform Duurzaam Hoogland houdt op dinsdagavond 5 november a.s. een voorlichtingsavond in Dorpshuis De Neng over de mogelijkheid uw huis in wijk De Ham duurzaam te isoleren. De avond begint om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.   CO2-neutraal – Gasloos Het Rijk en de gemeente Amersfoort hebben ambitieuze plannen. Het kabinet heeft besloten dat in 2050 Nederland een andere brandstofvoorziening moet hebben om onze huizen te verwarmen dan het huidige gas. De gemeente heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te willen zijn. Dat...

Denkt u mee over de ontwikkeling van Amersfoort?

Amersfoort is volop in ontwikkeling. Zo worden er per jaar rond de 1.000 woningen gebouwd en wordt er hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie. Met de ontwikkelingen in de stad en de doelstellingen voor de stad komen ook dilemma’s naar boven. Juist u als inwoner of belanghebbende hebt zicht op deze dilemma’s. Daarom horen we graag van u. De belangrijkste ontwikkelingen en doelstellingen voor Amersfoort tot 2030 komen in één visie bij elkaar. Dit heet de Omgevingsvisie. Deze visie gaat naast ruimte voor wonen en duurzame energie...

Initiatief van VDH en Hooglandse Maatjes succesvol

Op maandan 12 augustus wordt de 100ste rit gereden via ANWB AutoNaatje Hoogland/Kattenbroek. Op  maart 2019 startte de VDH in samenwerking met de Hooglandse Maatjes een mobiliteitsproject, bedoeld voor bewoners van Hoogland en Kattenbroek die moeite hadden om ergens te komen. Dat kan van alles zijn: een boekje aan de kapper, tandarts, fysiotherapeut, ziekenhuis of gewoon naar een vriendin of familielid. Door twee dagen van te voren naar een telefoonnummer te bellen, regelt de Matchmaker een rit voor de aanvrager. Dat er behoefte is aan deze...

Groos op het plein

  Zoals u heeft gemerkt, is het . weer een GROOSJAAR. De Stichting roos op Hoogland brengt ook dit jaar weer verschillende activiteiten die in ons dorp georganiseerd worden extra onder de aandacht. Om dat te ondersteunen zijn er diverse producten te koop die Groos maandelijks via een kraampje op het plein bij het winkelcentrum Kraaienhof aanbiedt. ” Groos op het plein”. Het tentje van Groos staat er op 23 maart, 25 mei, 15 juni, 13 juli, 24 augustus, 29 september, 26 oktober, 23 november en 21 december. Wat is er te...

Informatieavond zonneveld op 6 maart Dorpshuis De Neng

Op 6 maart a.s. wordt er in Dorpshuis De Neng een informatieavond gehouden over de plannen van Profin om een zonneveld aan te leggen naast het Meander MC. De eigenaar van de grond Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis Beleggingen is bereid de grond te verhuren om het zonneveld mogelijk te maken. In de punt van dit perceel ligt een stukje bos dat blijft bestaan en dat versterkt wordt met een bijenhotel. Hierdoor blijft ook de ecologische verbinding met Schothorst intact. De VDH ijvert al jaren om zonnepanelen op bedrijfsgebouwen te...

Buurtbudget

Heeft u een goed plan dat ten goede komt aan de gehele wijk of aan een groot aantal Hooglanders? De gemeente Amersfoort stelt jaarlijks een buurtbudget beschikbaar voor wijken in Amersfoort ten behoeve van buurtinitiatieven. Zo ook voor Hoogland.  Heeft u een goed plan dat ten goede komt aan de gehele wijk of aan een groot aantal Hooglanders? Wilt u zich hier graag voor inzetten maar mist u hiervoor (een deel van) de middelen? Doe dan een aanvraag voor een bijdrage uit het buurtbudget. Ook verenigingen, scholen e.d. kunnen een aanvraag...