VDH op Twitter

Nieuws

Initiatief van VDH en Hooglandse Maatjes succesvol

Op maandan 12 augustus wordt de 100ste rit gereden via ANWB AutoNaatje Hoogland/Kattenbroek. Op  maart 2019 startte de VDH in samenwerking met de Hooglandse Maatjes een mobiliteitsproject, bedoeld voor bewoners van Hoogland en Kattenbroek die moeite hadden om ergens te komen. Dat kan van alles zijn: een boekje aan de kapper, tandarts, fysiotherapeut, ziekenhuis of gewoon naar een vriendin of familielid. Door twee dagen van te voren naar een telefoonnummer te bellen, regelt de Matchmaker een rit voor de aanvrager. Dat er behoefte is aan deze...

Groos op het plein

  Zoals u heeft gemerkt, is het . weer een GROOSJAAR. De Stichting roos op Hoogland brengt ook dit jaar weer verschillende activiteiten die in ons dorp georganiseerd worden extra onder de aandacht. Om dat te ondersteunen zijn er diverse producten te koop die Groos maandelijks via een kraampje op het plein bij het winkelcentrum Kraaienhof aanbiedt. ” Groos op het plein”. Het tentje van Groos staat er op 23 maart, 25 mei, 15 juni, 13 juli, 24 augustus, 29 september, 26 oktober, 23 november en 21 december. Wat is er te...

Informatieavond zonneveld op 6 maart Dorpshuis De Neng

Op 6 maart a.s. wordt er in Dorpshuis De Neng een informatieavond gehouden over de plannen van Profin om een zonneveld aan te leggen naast het Meander MC. De eigenaar van de grond Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis Beleggingen is bereid de grond te verhuren om het zonneveld mogelijk te maken. In de punt van dit perceel ligt een stukje bos dat blijft bestaan en dat versterkt wordt met een bijenhotel. Hierdoor blijft ook de ecologische verbinding met Schothorst intact. De VDH ijvert al jaren om zonnepanelen op bedrijfsgebouwen te...

Buurtbudget

Heeft u een goed plan dat ten goede komt aan de gehele wijk of aan een groot aantal Hooglanders? De gemeente Amersfoort stelt jaarlijks een buurtbudget beschikbaar voor wijken in Amersfoort ten behoeve van buurtinitiatieven. Zo ook voor Hoogland.  Heeft u een goed plan dat ten goede komt aan de gehele wijk of aan een groot aantal Hooglanders? Wilt u zich hier graag voor inzetten maar mist u hiervoor (een deel van) de middelen? Doe dan een aanvraag voor een bijdrage uit het buurtbudget. Ook verenigingen, scholen e.d. kunnen een aanvraag...

Afvalberg Slaagseweg

Op Twitter zijn wat tweets over een afvalberg(je) op de Slaagseweg. @CasparH stelt dat de gemeente Amersfoort na 4 weken nadenken, tot de conclusie gekomen is dat deze vuilstort NIET tot haar grondgebied hoort. Na wat speurwerk van de VDH met steun van de Historische Kring Hoogland, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de gemeente gelijk heeft. De Krijgspelkaart van Amersfoort en omgeving, blad 17  (opgemaakt in 1911), laat zien waar de grens van Baarn en van Amersfoort ligt en die laat ook zien dat de weg waar deze...

Resten landhuis ontdekt in Hoogland-west

Bron: AD Archeologen hebben resten uitgegraven van een verdwenen buitenplaats aan de Coelhorsterweg. Op 15 augustus tussen 11.00 en `14.00 uur kunnen belangstellenden een kijkje komen nemen van deze unieke vondst. Lees meer erover in het AD.