VDH op Twitter

Nieuws

Regionale Ruimte Visie zonder inspraak burgers?

Het College van Amersfoort heeft aan de gemeenteraad een raadsvoorstel doen toekomen die wij onbegrijpelijk vinden. In dit voorstel zegt het college dat de Raad de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) maar moet aannemen zonder dat er inspraakmogelijkheden zijn voor de burgers van Amersfoort. Dit ondanks een eerder genomen besluit van diezelfde Raad om besluitvorming over de RRV over de verkiezingen heen te tillen en daarmee de burgers de gelegenheid te geven om zich over deze RRV uit te spreken. Eén van de argumenten van het College is dat het...

Aanvragen Buurtbudget 2018 is weer mogelijk

Ook voor activiteiten in 2018 kunt u weer ondersteuning aanvragen uit het buurtbudget. Wat is het buurtbudget? Iedere wijk of elk dorp in Amersfoort ontvangt van de gemeente jaarlijks een subsidie om te verdelen onder inwoners die iets willen organiseren voor de buurt: het buurtbudget. Heeft u een plan dat ten goede komt aan de gehele wijk of aan een groot aantal wijkbewoners? Wilt u bijvoorbeeld een straatfeest organiseren, een evenement voor de wijk organiseren, een leuke workshop voor buurtbewoners geven, een picknicktafel plaatsen op het...

Seniorengids VDH nu ook als boekje

De seniorengids van de VDH met welzijnsactiviteiten is nu ook als boekje verkrijgbaar. In het boekje staan, net als op de website, alle vrij-toegankelijke activiteiten vermeld voor senioren in Hoogland. Het boekje is handig ingericht. het eerste deel bestaat uit gegevens over organisaties die activiteiten aanbieden. Via een mailadres of een telefoonnummer kan men snel contact opnemen met deze organisaties. Het tweede deel bestaat uit het aanbod van activiteiten. Handig daarbij is dat ze gerangschikt zijn op de dagen van de week. Zo kan men...

Nieuwe brochure Landschapspad Hoogland-West

De Flora en Faunagroep Hoogland-West heeft haar oude brochure in een nieuw jasje gestoken. Al enige jaren is er vanaf café Het Hoekje, alias De Plank, een pad uitgezet langs de mooiste plekjes van Hoogland-West. Op verschillende punten staat een markeringspaal waar in het boekje uitleg bij wordt gegeven. De brochure is te koop bij de Bruna, de bibliotheek in Dorpshuis De Neng en bij café Het Hoekje aan de Coelhorsterweg. Maar de brochure is ook op de desbetreffende pagina op deze site te...

Aantasting Hoogland-West

Dinsdag 19 september was er een Ronde in het stadhuis over “Energielandschappen, onderdeel windenergie”.  Over dit onderwerp zijn inmiddels een fors aantal Rondes gehouden, dus de raad vond dat het tijd werd om een beslissing te nemen. Dat de vorige Ronde volledig uit de hand liep, omdat voor- en tegenstanders elkaar verbaal te lijf gingen, bewees wel dat het om een uiterst controversieel onderwerp gaat. Het ging in dit voorgenomen besluit om het plaatsen van windmolens op twee locaties: Industrie terrein Isselt en op het...

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland: nieuw tankstation Laan van Duurzaamheid onzinnig plan

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland vindt het voorstel van het college om een onbemand tankstation naast de te ontwikkelen woningen aan de Laan van Duurzaamheid onzinnig en gevaarlijk. Een tankstation dat onbemand is, trekt 24 uur per dag auto’s aan die daar gaan tanken. Dat betekent geluidsoverlast van optrekkende auto’s met de uitstoot die daar bij hoort: lawaai en stank. En dat naast een ‘droomwoonwijk’ die gasloos moet worden. Een vooruitstrevende stap die teniet gedaan wordt door dat benzinestation. Onzinnig...