VDH op Twitter

Nieuws

Oversteekplaats als grote verrassing

Bijna twee jaar was er door Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) voor geknokt en opeens werd er gisteren werk van gemaakt: de aanleg van een voetgangersoversteekplaats op winkelcentrum Kraailandhof  ,,Geen brief, geen telefoontje, helemaal niets”, zegt Bert Veenstra van de VDH. ,,De gemeente Amersfoort is er gewoon mee begonnen. Ik ben er blij mee. Ik zeg hosanna en bedankt. Maar een beetje gek is het natuurlijk wel. We hebben er zelfs nog een pittige brief aan de verkeerswethouder aan gewijd.” Over de noodzaak van de...

Secretaris gezocht

De VDH is een vereniging voor en door Hooglanders. Het belangrijkste doel van de vereniging is de dorpse identiteit van Hoogland proberen te bewaren. Dat doen we op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en welzijn. Het bestuur is gekozen door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering en heeft daarmee mandaat van de leden. Tijdens de ledenvergadering presenteert het bestuur een jaarplan gebaseerd op de “Dorpsvisie”. Het bestuur van de VDH zoekt per direct een secretaris. Naast dat u volwaardig bestuurslid bent, voert u het...

Meepraten tijdens de Algemene Ledenvergadering?

Op woensdag 23 maart houdt de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland haar Algemene Ledenvergadering in Dorpshuis De Neng. De VDH heeft als doel het dorpse karakter van Hoogland in stand te houden en is daarom op allerlei terreinen actief. Er zijn speciale commissies ingericht die zich bezig houden met  Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Welzijn. Bij de Algemene Ledenvergadering is ieder lid welkom vanaf 20.00 uur. (inloop 1945.uur). Na afloop nog even gezellig napraten aan de bar. Geen lid en toch willen meepraten? Gewoon even lid worden voor €...

Locaties Laan van Duurzaamheid en Park Schothorst niet langer in beeld voor vestiging AZC

De gemeente en het COA hebben laten weten dat twee locaties aan de rand van Hoogland, die zich in de onderzoeksfase bevonden voor mogelijk een vestiging van een 2e AZC in Amersfoort, niet langer in beeld zijn. In een raadsinformatiebrief laat de gemeente weten dat beide locaties zijn afgevallen omdat er te weinig personen opgevangen zouden kunnen worden: 100 – 130 personen per locatie. De investeringen die daarvoor gedaan zou moeten worden (bouwrijp maken en plaatsen units) zijn groot en in relatie tot deze omvang niet haalbaar.  Daarbij...

Jaarplan 2016 gereed

De afgelopen weken hebben de vier commissies van de VDH hard gewerkt om hun prioriteiten voor 2016 op te stellen. Dat heeft geresulteerd in het jaarplan 2016. U kunt het vanaf de site rechtstreeks downloaden onder het kopje ‘jaarplan’ hierboven.

Wat schreef de VDH over de te onderzoeken locaties voor een mogelijk AZC?

Afgelopen week is er in de pers een tweetal artikelen verschenen over een brief die het bestuur van de VDH aan het college van B&W en aan de raadsleden heeft geschreven. Bij sommige inwoners van Hoogland en sommige leden van de VDH is door die twee artikelen de indruk ontstaan dat de VDH pretendeert namens heel Hoogland te spreken of dat zij tegen de komst van asielzoekers is. Dat beeld klopt niet. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft aan het College en aan de gemeenteraad van Amersfoort laten weten dat zij een AZC, met een opvang...