1702963153StadsparkindesneeuwTijdens de viering van het 750-jarig jubileum van Amersfoort in 2009 vonden in Stadspark Schothorst veel evenementen plaats. Leuk voor ‘alle’ Amersfoorters, maar direct omwonenden in Hoogland en Kattenbroek dachten er soms anders over.

Geluidsoverlast (vaak tot midden in de nacht), verkeersoverlast en overvolle grasperken waren de meest gehoorde klachten. De politiek snapte dat er iets gedaan moest worden en besloot jaarlijks nog maar een paar evenementen te laten plaatsvinden: dorpsfeest Hoogland, het Highlands Festival en wedstrijden van de Eemruiters. Om eventuele overlast te monitoren werd een klankbordgroep ingesteld met de organisatoren en omwonenden.

In het voorjaar van 2010 kwam de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar om de ernstigste knelpunten te bespreken. Er werd kennis gemaakt met de organisatoren van de Eemruiters, Dorpsfeest Hoogland en Highlands, maar ook met vertegenwoordigers van de gemeente Amersfoort die toezien op het naleven van regels en wetten en de vergunningen uitgeven. Er werden afspraken gemaakt over geluidsdruk en andere zaken die rond het organiseren van een evenement spelen. Denk daarbij aan parkeerbeleid en het vervoer van goederen per vrachtwagen door een park waar veel gewandeld en gefietst wordt. Natuurlijk was het geluid een hot issue. De overlast die in 2009 als uitermate hinderlijk werd ervaren, was in 2010 afgenomen tot een enkele klacht, waarmee serieus werd omgegaan. Organisatoren namen alle tips en aanbevelingen, maar ook de klachten mee in hun plannen.

Tijdens een evaluatie in november van dit jaar keken omwonenden een stuk positiever terug op het ‘evenementenseizoen 2010’. Natuurlijk waren er nog wat aandachtspunten en ja, her en der was geluidsoverlast gemeten, maar niet van dien aard dat een onleefbare situatie was ontstaan. Voor 2011 hopen omwonenden van Stadspark Schothorst op nog minder overlast en een nog prettiger situatie. Het is een goede zaak dat de organisatoren van evenementen de bewoners een hand toereiken door hen actief te benaderen en te betrekken bij de feesten. De VDH heeft als toehoorder in de klankbordgroep geconstateerd dat een goed overleg begrip kweekt voor wederzijdse belangen en dat het een goede samenwerking oplevert.

Tekst: Jacques Happe.