Vanwege de start van het evenementenseizoen belegde de gemeente Amersfoort op woensdag 12 mei de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Stadspark Schothorst.

Binnenkort begint het evenementenseizoen in Stadspark Schothorst met het Pinksterconcours van de Eemruiters, gevolgd door het Highlands Festival op 5 juni. Aan het einde van de zomer staat ook het Dorpsfeest Hoogland weer op de agenda. Nadat de gemeente in het jubileumjaar in 2009 heel veel grootschalige evenementen in het Stadspark programmeerde, waren veel buurtbewoners uit voornamelijk Hoogland en Kattenbroek wel klaar met deze officiële ‘evenementenlocatie.’

In het najaar werden de vele klachten en opmerkingen van bewoners op aandringen van de gemeenteraad door de wethouder in een nieuwe evenementennota verwerkt. Het aantal evenementen werd teruggebracht naar een voor alle partijen acceptabel niveau: vier, waarbij het Highlands Festival en het Dorpsfeest Hoogland het meeste geluid mogen produceren.

Onlangs heeft de gemeente Amersfoort een klankbordgroep ingesteld, waarin omwonenden, gemeente, politie en evenementenorganisaties (de organisatoren van het Highlands Festival, het Dorpsfeest Hoogland en de Eemruiters) met elkaar overleggen over de evenementen die in het Stadspark gehouden worden.  De VDH beschouwt het als haar taak om de algemene belangen van bewoners te vertegenwoordigen en neemt deel aan deze klankbordgroep.

Vanwege de start van het evenementenseizoen, belegde de gemeente Amersfoort op woensdag 12 mei de eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep. De politie schitterde door afwezigheid, maar de gemeente was met de vergunningverlener, wijkcoördinator en een beleidsmedewerker cultuur en evenementen wel goed vertegenwoordigd. Ook de organisatoren waren aanwezig, hielden een presentatie van hun evenementen en hadden open oor en begrip voor de opmerkingen van omwonenden van Stadspark Schothorst.

In goede harmonie werden geluidsnormen besproken en zaken benoemd die tot overlast voor de buren van het park leiden of zouden kunnen leiden. Er werden afspraken gemaakt over de geluidsgrenzen, over meetpunten en over aanrijdroutes voor leveranciers, artiesten en paardentrailers. Er werden ook toezeggingen gedaan over parkeerbeheer en verkeersveiligheid in en rond het park. Ook de inrichting van het festivalterrein tijdens de verschillende evenementen werd besproken, om spreiding van eventuele overlast in te kunnen perken. Kortom, een goede, constructieve bijeenkomst, waar open en met wederzijds respect naar elkaar werd geluisterd.

Voor omwonenden is het mogelijk op 5 juni met de organisatie van het Highlands Festival in contact te treden als er sprake is van ongeoorloofde overlast. Bel daarvoor met 06 – 536 99 597. Wees terughoudend en houdt er rekening mee, dat men die dag druk bezig is het Highlands Festival in goede banen te leiden.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland hoopt op fijne evenementen voor jong en oud, waar iedereen plezier aan kan beleven. In Hoogland woon je niet alleen, daar woon je altijd samen!

Tekst: Jacques Happe.