De VDH heeft zich aangemeld als deelnemer aan de klankbordgroep Evenementen Park Schothorst. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 12 mei.

Naar aanleiding van de nieuwe Evenementennota was er het afgelopen jaar een stevige discussie over het aantal evenementen dat de gemeente in Stadspark Schothorst wil toestaan. De uitkomst is dat er maximaal vier evenementen per jaar gehouden mogen worden. Dat zijn het Highlands festival, Dorpsfeest Hoogland en twee evenementen van de Eemruiters.

Tijdens de discussie werd de gemeente duidelijk dat omwonenden veel vragen hebben over het verloop van evenementen, de verkeersveiligheid, parkeren, en de bereikbaarheid van de organisatie in geval van overlast. Daarom is besloten een klankbordgroep samen te stellen, waarin omwonenden, de organisatoren van evenementen, gemeente en politie samenkomen.

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is op 12 mei. De evenementenorganisaties lichten dan hun plannen en ideeën toe. De gemeente en politie gaan in op hun rol bij evenementen. En omwonenden kunnen hun wensen aangeven over het verloop van de vier evenementen. De klankbordgroepleden spreken vervolgens af welke acties ondernomen kunnen worden.

De VDH wil graag een vinger aan de pols houden en heeft zich aangemeld als deelnemer aan deze klankbordgroep.

Tekst: Lutske Bonsma.