In de zomermaanden zijn er verschillende bijeenkomsten geweest over de herontwikkeling van winkelcentrum Kraailandhof.

Over de inhoud van deze bijeenkomsten hebt u op onze website en in De Hooglander Courant kunnen lezen. De laatste bijeenkomst werd gehouden op 22 september jl. Hier waren omwonenden, de klankbordgroep Kraailandhof, Albert Heijn en de gemeente aanwezig.

Onderwerp was de plaatsing van de noodwinkel van Albert Heijn op het grasveld aan de Breelandhof. Bewoners van de urban villa, met name zij die op de begane grond en net daarboven wonen, zijn niet blij met hun tijdelijke ‘uitzicht’. Bewoners van de Breelandhof maakten zich vooral zorgen over verkeersoverlast, parkeerchaos en gevaarlijke situaties. Zij stelden voor om een tweezijdig parkeerverbod in hun straat in te stellen.

Sinds 10 november ligt een gemeentelijk besluit  ter inzage. Desgewenst kunt u tot 22 december bezwaar indienen (zie de website van de gemeente Amersfoort).

De bouw van het nieuwe winkelcentrum zal in het voorjaar van 2011 starten, mits er voldoende appartementen verkocht zijn. De bouwtijd van de winkels is één jaar. Als de winkels klaar zijn, worden de noodwinkels afgebroken en de appartementen afgebouwd. Daarna zal het kruispunt Zevenhuizerstraat/Kraailandhof worden aangepakt.

Tekst: Angeliek Noortman.